ZNANSTVENI LICEJ UPORABNIH ZNANOSTI

Zgibanka UPORABNE2

Pogumno v današnji svet! Coraggiosamente nel mondo di oggi! ZNANSTVENI LICEJ – SMER UPORABNIH ZNANOSTI  Ob predmetniku Ob temeljni matematično-naravoslovni izobrazbi nudi ta smer dijakom tudi poglobljeno znanje iz humanističnih ved. Program znanstvenih predmetov dopolnjuje informatika, ki se vseh pet let poučuje tudi v računalniški učilnici. Večji del učnih ur biologije, kemije, ved o Zemlji in fizike se odvija v laboratoriju, oziroma na terenu ter nudi dijakom možnost, da sami neposredno odkrivajo zakonitosti, ki upravljajo naravo in svet okoli nas.


Ob temeljni matematično-naravoslovni izobrazbi nudi ta smer dijakinjam in dijakom tudi poglobljeno znanje iz humanističnih ved. Program znanstvenih predmetov dopolnjuje informatika; pouk tega predmeta poteka tudi v računalniški učilnici. Večji del učnih ur biologije, kemije, ved o Zemlji in fizike se odvija v laboratoriju oziroma na terenu ter nudi dijakinjam in dijakom možnost, da sami neposredno odkrivajo zakonitosti, ki upravljajo naravo in svet okoli nas. 


Pridobili/e boste:

  • znanje informatike za boljše reševanje problemov, povezanih z znanostjo, ter za kritično in ozaveščeno uporabo spletnega omrežja;
  • znanje za delo v laboratoriju, to so metode zbiranja, sortiranja, urejanja ter dokumentiranja podatkov;
  • poglobljeno znanje matematike in drugih znanstvenih predmetov v povezavi tudi s praktično uporabnostjo;
  • ob temeljni znanstveni izobrazbi tudi humanistično kulturo.

Pouk bogatijo tudi:

  • znanstvena predavanja o naravoslovju, fiziki in matematiki;
  • projekti na znanstvenem področju v okviru načrta »Znanstvene diplome« v sodelovanju z univerzo v Trstu;
  • tekmovanja na področju matematike, fizike in naravoslovja;
  • delo ob učenju predvsem na raziskovalnih inštitutih;
  • sodelovanja tudi na projektih s humanističnega področja.

So vam všeč znanstveni predmeti, kot so naravoslovje, matematika, fizika in informatika?

Vas veseli delo v laboratoriju in raziskovanje na terenu?

Bi radi/e ob temeljni znanstveni izobrazbi poglobili/e tudi različne jezike, humanistične predmete in risanje?

Potem se vpišite na licej uporabnih znanosti!


Digitalno vpisovanje poteka na spletnem mestu https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni


Predmetnik za licej uporabnih znanosti
 
  I. II. III. IV. V.
Slovenščina 4 4 4 4 4
Italijanščina 4 4 4 4 4
Angleščina 3 3 3 3 3
Zgodovina – Zemljepis 3 3      
Zgodovina     2 2 2
Filozofija     2 2 2
Matematika 5 4 4 4 4
Informatika* 2 2 2 2 2
Fizika 2 2 3 3 3
Naravoslovje** 3 4 5 5 5
Risanje – Zgodovina umetnosti 2 2 2 2 2
Telesna vzgoja 2 2 2 2 2
Verouk/ Alternativne dejavnosti 1 1 1 1 1
Tedensko 31 31 34 34 34

* informatika

** biologija, kemija, vede o Zemlji