državni izpit

Ta rubrika vsebuje vse potrebne podatke za opravljanje mature/državnega izpita, besedila za domače naloge iz prejšnjih šolskih let, gradiva, dokumente razrednega sveta.

DRŽAVNI IZPIT 2024

Ministrstvo za šolstvo in zaslužnost je določilo učne predmete, ki bodo prišli v poštev za drugo pisno nalogo, in predmete, ki jih bodo na letošnjem državnem izpitu preverjali zunanji komisarji. 

Profesorji 5. razredov bodo v naslednjih dneh, v skladu z ministrskimi pravili, določili notranje člane izpitnih komisij in s tem dopolnili seznam učnih predmetov, ki bodo prišli v poštev za državni izpit.

Sledi seznam predmetov za posamezne smeri.

KLASIČNI LICEJ

Pisna naloga iz slovenščine         (notranji komisar)

Druga pisna naloga:                       GRŠČINA (zunanji komisar)

Zunanji komisarji:                            ANGLEŠČINA, FILOZOFIJA

Pisna naloga iz italijanščine         (notranji komisar)

 ZNANSTVENI LICEJ:

Pisna naloga iz slovenščine         (notranji komisar)

Druga pisna naloga:                       MATEMATIKA (zunanji komisar)

Zunanji komisarji:                            ANGLEŠČINA, FILOZOFIJA

Pisna naloga iz italijanščine         (notranji komisar)

 ZNANSTVENI LICEJ ZA UPORABNE ZNANOSTI:

Pisna naloga iz slovenščine         (notranji komisar)

Druga pisna naloga:                       MATEMATIKA (zunanji komisar)

Zunanji komisarji:                            ANGLEŠČINA, FILOZOFIJA

Pisna naloga iz italijanščine         (notranji komisar)

JEZIKOVNI LICEJ: 

Pisna naloga iz slovenščine         (zunanji komisar)

Druga pisna naloga:                       tuji jezik 3 - RUŠČINA (notranji komisar)

Zunanji komisarji:                            ZGODOVINA UMETNOSTI in NARAVOSLOVJE

Pisna naloga iz italijanščine         (notranji komisar)

V priponkah odlok ministrstva z dne 26.1.2024 in priloga z ministrskimi določili.

m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000010.26-01-2024.pdf

Allegato-1-LICEI-signed.pdf

Priloge

matura izidi.jpg

QDR terza PROVA_ital.pdf

QDR terza PROVA_it-v slov.pdf

OM-45_2023.pdf

Decreto-Ministeriale-18-gennaio-2019-AOOUFGAB-37.pdf

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE KOLOKVIJA Allegato_A.pdf

5.ZL DOKUMENT 15. MAJA 2023.pdf

5.UZ DOKUMENT 15. MAJA 2023.pdf

5.-KL-DOKUMENT-15.-MAJA-2023.pdf

5.JL DOKUMENT 15. MAJA 2023.pdf