Državni izpit

Koledar državnega izpita ob koncu šolskega leta 2023-24:

o   17. junija – sestanek komisij;

o   19. junija – prva pisna naloga iz slovenščine;

o   20. junija – druga pisna naloga iz nosilnega predmeta (ZL in UZ - mat., KL – gršč., JL – rušč.);

o   21. junija – tretja pisna naloga iz italijanščine

o   V primeru sprejemnih izpitov na univerzo oziroma drugih utemeljenih ter dokumentiranih obveznosti, ki bi lahko vplivale na razpored kolokvijev, morajo posamezni dijaki posredovati prošnjo in vso zadevno dokumentacijo predsedniku/ci komisije do uvodne seje 17. junija.

o   V teh tednih poteka sestavljanje e-portfolia oziroma kurikuluma v sodelovanjem s profesorji mentorji in usmerjevalcem na osnovi Smernic za usmerjanje (MU št. 328 z dne 22.12.2022).

Seznam komisij na državnih šolah s slovenskim učnim jezikom:

Komisije+2024.pdf

Letošnji seznam predsednic in predsednikov komisij na Državnem izpitu je objavljen na spletnih straneh: 

 https://usrfvg.gov.it/sl/home/menu/uffici/ufficio-scuole-slovene/notizie/article/DRZAVNI-IZPIT-2024-SEZNAM-PREDSEDNIKOV-KOMISIJ/

Poročila razrednih svetov:

5. UZ DOKUMENT 15. MAJA 24_prot.pdf

5. ZL DOKUMENT 15. MAJA 24_prot.pdf

5.JL DOKUMENT 15. MAJA 24_prot.pdf

5.KL DOKUMENT 15.MAJA 24_prot.pdf

DIJAŠKI KURIKULUM 

Kaj je kurikulum za dijake in dijakinje?

 Dijaškii kurikulum je dokument, ki predstavlja celoten profil dijaka oziroma dijakinje in vsebuje podatke o izobraževalni poti, pridobljenih spričevalih in obšolskih dejavnostih, ki jih je izvajal/a v preteklih letih. Od šolskega leta 2020/2021 je kurikulum priložen diplomi, pridobljeni ob koncu druge stopnje izobraževanja.

 Na podlagi modela, sprejetega z ministrsko uredbo n. 88/2020, dijaški kurikulum je sestavljen iz treh delov:

1.   Izobraževanje in usposabljanje: vsebuje vse informacije v zvezi s potekom študija, pridobljeno kvalifikacijo, vse druge pridobljene kvalifikacije in druge izkušnje, pridobljene v formalnem kontekstu.

2.    Certifikati: označuje jezikovne, IT ali druge certifikate.

3.   Obšolske dejavnosti: zadevajo obšolske dejavnosti, ki se izvajajo, na primer, na poklicnem, športnem, glasbenem, kulturnem in umetniškem področju, aktivnem državljanstvu in prostovoljstvu.

Dijaški kurikulum je torej pomembno orodje za dijake in za šolo. Z zbiranjem vseh informacij v zvezi z izvedenimi šolskimi in obšolskimi dejavnostmi dokumentira opravljene poti usposabljanja; poleg tega lahko nudi veljavno podporo pri usmerjanju v terciarno izobraževanje in usposabljanje ter v svet dela. 

Kurikulum predstavlja tudi koristen pripomoček za predstavitev kandidatov izpitni komisiji in za izvedbo kolokvija za zaključni državni izpit druge stopnje izobraževanja.

 INFORMACIJE ZA DIJAKINJE IN DIJAKE

Od 9. 5. 2024 dalje lahko dijakinje in dijaki, ki obiskujejo višje srednje šole, predvsem tisti, ki obiskujejo zaključni letnik, vnašajo podatke o izvedenih obšolskih dejavnostih in pridobljenih potrdilih izven šole.

Za dijakinje in dijake, ki se prijavljajo na državni izpit, mora ta aktivnost potekati pred fazo potrditve kurikuluma, da izpitnim komisijam omogočijo dostop do dijaškega kurikuluma z vsemi že izpolnjenimi sklopi in ovrednotenje njegove vsebino med kolokvijem.

 Za dodatne informacije v zvezi s tem vabimo študente in študentke, da si ogledajo stran, posvečeno študentskemu kurikulumu Curriculum dello Studente na platformi Unica.

Unica_Guida-per-studenti_V.4.0.pdf

 94167-REG-1715257613332-MIM_Unica_Nota Operativa Curriculum dello Studente-signed.pdf

Allegato B Infografica CV Studenti Frequentanti.pdf

Allegato C Infografica CV Candidati Esterni.pdf

Capolavoro.pdf

Odlok o učnih predmetih, za katere bodo imenovani zunanji komisarji:

m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000010.26-01-2024.pdf

 Allegato-1-LICEI-signed.pdf

Okrožnica o rabi žepnih računalnikov na državnem izpitu:

ESAME DI STATO Calcolatrici ammesse m_pi.AOODGOSV.REGISTRO_UFFICIALEU.009466.06-03-2024.pdf

Ministrska odredba o državnem izpitu ob koncu šolskega leta 2023-24:

ORDINANZA MINISTERIALE esame di Stati 2024m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000055.22-03-2024.pdf

Ocenjevanje pisnih nalog:

Tabelle prove scuole slovene m_pi.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(I).0007131.11-06-2019.pdf

Tretja_pisna_oc_lestvica.pdf

Priloge

POTEK KOLOKVIJA ss.pdf

QDR terza PROVA_ital.pdf

QDR terza PROVA_it-v slov.pdf

Decreto-Ministeriale-18-gennaio-2019-AOOUFGAB-37.pdf

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE KOLOKVIJA Allegato_A.pdf