ZNANSTVENI LICEJ

Zgibanka ZNANSTVENI3

Z mislijo v svet!  Con una mente al mondo! ZNANSTVENI LICEJ  Ob predmetniku Znanstveni licej povezuje znanstveno in humanistično kulturo ter krepi spoznavne in ustvarjalne sposobnosti. Pripomore obenem k pridobivanju temeljitega znanja in metod, ki so značilne za matematiko, fiziko in naravoslovje. Dijaki iščejo nove izzive in s poznavanjem velikih filozofov preteklih obdobij odkrivajo vsestranski razvoj človeštva. 


Znanstveni licej povezuje znanstveno in humanistično kulturo ter krepi spoznavne in ustvarjalne sposobnosti. Dijakinje in dijaki usvajajo temeljito znanje in metode, ki so značilne za matematiko, fiziko in naravoslovje, ter ob pomoči velikih filozofov spoznavajo vsestranski
razvoj človeštva. 

Pridobili/e boste:

 • temeljito in široko znanstveno in humanistično izobrazbo;
 • sposobnost znanstvenega kritičnega razmišljanja;
 • vpogled v velika odkritja in teoretsko poglabljanje;
 • znanje latinskega jezika in kulture;
 • osnove logičnega razmišljanja;
 • poglobljeno znanje matematike in načinov njene praktične uporabnosti.

Pouk bogatijo tudi:

 • stiki z najvažnejšimi znanstvenimi ustanovami v Trstu;
 • projekti iz matematike, fizike in kemije v okviru načrta »Znanstvene diplome« v sodelovanju z univerzo iz Trsta;
 • znanstvena predavanja o sodobnih tematikah v sodelovanju s Centrom za gensko inženirstvo in biotehnologije (ICGEB) in šolo SISSA;
 • številna tekmovanja na znanstvenem in humanističnem področju;
 • medpredmetno povezovanje;
 • pouk znanstvenih predmetov z metodologijo CLIL.

Vas zanimajo matematika, fizika, naravoslovje, obenem pa so vam všeč literarni predmeti, zgodovina in risanje?

Vas zanima spoznati, kako so različni misleci v različnih zgodovinskih obdobjih razmišljali o temeljnih življenjskih vprašanjih in si nanja odgovarjali?

V tem primeru je znanstveni licej vaša najboljša izbira.


Digitalno vpisovanje poteka na spletnem mestu https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni .


Predmetnik za znanstveni licej
 
  I. II. III. IV. V.
Slovenščina 4 4 4 4 4
Italijanščina 4 4 4 4 4
Latinščina 3 3 3 3 3
Angleščina 3 3 3 3 3
Zgodovina – Zemljepis 3 3      
Zgodovina     2 2 2
Filozofija     3 3 3
Matematika* 5 5 4 4 4
Fizika 2 2 3 3 3
Naravoslovje** 2 2 3 3 3
Risanje – Zgodovina umetnosti 2 2 2 2 2
Telesna vzgoja 2 2 2 2 2
Verouk/ Alternativne dejavnosti 1 1 1 1 1
Tedensko 31 31 34 34 34

* matematika z informatiko v bieniju

** biologija, kemija, vede o zemlji