KLASIČNI LICEJ

Zgibanka KLASIČNI1

Korenine in peruti!  Radici e ali! KLASIČNI LICEJ  Z  MEDNARODNO  DIPLOMO IGCSE iz angleščine in matematike   Ob predmetniku Ob značilnih humanističnih predmetih, ki na podlagi kulture, na kateri temelji evropska civilizacija, vsestransko izoblikujejo in gradijo osebnost, je na klasičnem liceju poudarek tudi na znanstvenih predmetih. Poglavitni cilj te smeri je namreč poglobljeno povezovanje med humanistično kulturo, ki dijakom izostruje čut za zakonitosti jezika in za estetsko doživljanje sveta, ter matematično-fizikalnim sklepanjem in znanjem.


Na klasičnem oddelku bogatita pouk humanističnih predmetov latinščina in grščina, v okviru katerih dijakinje in dijaki spoznavajo temeljno kulturo evropske civilizacije. Pouk znanstvenih predmetov bistveno dopolnjuje šolsko ponudbo.

Cilj klasične smeri je poglobljeno povezovanje humanistike, tj. spoznavanja zakonitosti jezikov in estetskega doživljanja sveta, z matematično-fizikalnim sklepanjem in znanjem. Tako omogočimo dijakinjam in dijakom, da vsestransko izoblikujejo in gradijo svojo osebnost.

NOVOSTI:

Cambridge IGCSE  International General Certificate of Secondary Education sodi med najbolj priznane mednarodne študijske diplome na nivoju višjih srednjih šol. Osnovana je na izpitu GCSE, ki ga angleški dijaki dosežejo dve leti pred končno višješolsko diplomo. IGCSE je mednarodna verzija tega izpita in ga izvajajo in priznavajo v 140 državah po vsem svetu. Od šolskega leta 2018/19 dalje ponuja klasična vzporednica IGCSE za angleščino (nivo C1) in matematiko. Priprave potekajo med razrednim poukom, tudi ob prisotnosti lektorjev. Dijakinje in dijaki bodo prejeli diplomo po opravljenem izpitu v angleškem jeziku (CIE – Cambridge International Examination), kar priča o njihovi
izrazito mednarodni pripravi.

In še:

 • pet let zgodovine umetnosti oz. risanja;
 • moduli o drugih umetnostih (glasba, gledališče).


Pridobili/e boste:

 • odlično pripravo za katerikoli univerzitetni študij;
 • široko razgledanost in mentalno prožnost;
 • sposobnost kritičnega in poglobljenega razmišljanja;
 • sposobnost logičnega sklepanja in spretnost uspešnega reševanja problemov;
 • zmožnost učinkovite komunikacije in ustvarjalnega načrtovanja;
 • strategije za trajnostno znanje in čut odgovornosti.

Pouk bogatijo tudi:

 • novi didaktični in metodološki prijemi;
 • medpredmetno povezovanje in soprisotnost pri pouku latinščine in grščine;
 • tečaj moderne grščine in sodelovanje pri pobudah grške skupnosti v Trstu;
 • poučna ekskurzija v Grčijo vsakih pet let po poteh antike;
 • sodelovanje na italijanski vsedržavni pobudi Noč klasikov;
 • projekt Evropske prestolnice: vsako leto obiščemo drugo evropsko prestolnico;
 • laboratorijsko delo pri naravoslovju;
 • naslov vodiča – “cicerona” na pobudi FAI.

Ste radovedni, hočete priti vsaki stvari do dna?

Veste, da samo dobro poznavanje preteklosti omogoča razumevanje sedanjosti?

Če vas zanimajo tako humanistični predmeti kot matematika, fizika in naravoslovje, potem je klasični licej prava smer za vas, ker vam nudi vsestransko pripravo in vam odpira vrata v številne in zanimive poklice prihodnosti.


Digitalno vpisovanje poteka na spletnem mestu https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni .


Predmetnik za klasični licej
 
  I. II. III. IV. V.
Slovenščina 4 4 4 4 4
Italijanščina 4 4 4 4
Latinščina 4 4
Grščina 4 4 3 3 3
Angleščina 3 3 3 3 3
Zgodovina – Zemljepis 3 3      
Zgodovina     3 3 3
Filozofija     3 3
Matematika* 3 3
Fizika     2 2 2
Naravoslovje** 2 2 2 2 2
Zgodovina umetnosti 2 2 2
Telesna vzgoja 2 2 2 2 2
Verouk/ Alternativne dejavnosti 1 1 1 1 1
Tedensko 31 31 35 35 35

° v skladu s šolsko avtonomijo

* matematika z informatiko v bieniju

** biologija, kemija, vede o Zemlji