Organizacijska shema

Organizacijska shema Zavoda opisuje organizacijo našega Zavoda in predstavlja zemljevid znanj in odgovornosti subjektov ter njihovih funkcij. Organizacijska shema nam omogoča, da opišemo kompleksno organizacijo šolske ustanove, kjer subjekti in organi delujejo na način sodelovanja in deljenja, hkrati pa pokrivajo različne vloge in ravni odgovornosti upravljanja z edinim ciljem zagotavljanja kakovostne šolske storitve.

organizacijska shema2