Šolski prostori

Licej "France Prešeren"

Licej Franceta Prešerna ponuja sledeče izobraževalne programe: Znanstveni licej uporabnih znanosti (UZ); Znanstveni licej (ZL); Jezikovni licej (JL); Klasični licej (KL) 

Glavni in edini vhod je na Vrdelski cesti - Strada di Guardiella 13/1.