Predstavitev

predstavitev šole

Državni znanstveni licej France Prešeren

"...šola, ki daje korenine in krila..."

Licej Franceta Prešerna je državna srednja šola s slovenskim učnim jezikom v Trstu v Italiji.


Šolska populacija

Gimnazijo Franceta Preerna v Trstu zaradi svojih specifičnosti obiskujejo dijaki, ki prihajajo z zelo obsežnega območja, od obronkov tržaškega Krasa pri Tri - Monfalconu do celotnega območja zamejskega krasa , mesta Trst, na obali Istre. Več je študentov, ki prihajajo iz vasi v okolici Kopra in tudi v Sežani. Družbeno-ekonomski kontekst naše šolske populacije je zelo pester. v glavnem prevladuje srednji ali višji socialno-ekonomski kontekst. Število študentov, ki se poleg italijanskega lahko pohvalijo tudi s slovenskim, postopoma narašča. Več je študentov samo s slovenskim državljanstvom. Manjše število študentov prihaja iz drugih evropskih držav (predvsem iz Slovenije, nato tudi iz Srbije, Slovaške, Češke, Rusije, Ukrajine, Avstrije in drugih evropskih držav).
Glede na različno sestavo šolske populacije Liceo F. Preerna je organizacija pouka in dodatnih dejavnosti v šoli zelo odvisna od voznih redov prevozov, ki so seveda zelo različni in pogosto zahtevajo veliko časa ter so za naše dijake obremenjujoči. Številne popoldanske šolske dejavnosti lahko izvedemo le s sodelovanjem staršev naših učencev, ki nas po svojih močeh vedno podpirajo. Glede na različna socialno-ekonomska ozadja naše šolske populacije se posebej zavzemamo za organizacijo in izvedbo vsake posamezne pobude, tako da morebitni stroški ne obremenjujejo družin premočno. Redno izvajamo različne solidarnostne akcije, da se noben posameznik ne počuti slučajno izključenega iz ekonomskih razlogov. S ponosom ugotavljamo, da znotraj zidov naše šole komunikacija poteka v različnih jezikih: v prvi vrsti seveda v slovenščini, italijanščini in drugih evropskih jezikih. Kulturne in jezikovne razlike redno poskušamo premostiti s pomočjo kulturnih mediatorjev.