Kolegialni organi

Kolegijski organi so:

  • razredni sveti;
  • učiteljski zbor;
  • šolski odbor.