"Scuola in chiaro"

šola-na-jasnem2

Šola na preglednem predstavlja koristen pripomoček predvsem za družine, ki se morajo ob spletni prijavi orientirati pri izbiri šolske in študijske poti svojih otrok.
To področje ponuja povzetek informacij o vseh italijanskih šolah vseh stopenj. Začenši z iskalno stranjo in z uporabo treh različnih kriterijev je mogoče poiskati šole, si ogledati vsebino posameznih informacijskih listov in narediti primerjavo na podlagi nekaterih parametrov.
Ministrstvo skrbi za ažurnost podatkov in kazalnikov za posamezno izobraževalno institucijo, pri čemer uporablja tako informacije, ki so v informacijskem sistemu, kot tiste, ki jih pridobi s posebnimi raziskavami. Vsaka izobraževalna ustanova ima možnost integracije teh informacij s svojim lastnim ekskluzivnim znanjem (poučevanje, triletni načrt ponudbe usposabljanja, ponujene storitve, strukture itd.) prek posebne nešifrirane šolske funkcije, ki je na voljo v območju Ankete portala SIDI.
Scuola in clear prispeva k uporabi zakonodaje o transparentnosti in širjenju informacij, ki predstavlja enega izmed kvalifikacijskih elementov šolske avtonomije.

Za dostop do storitve se lahko povežete na spodnjo povezavo.

Klikni tukaj