Šolski spletni dnevnik

ClasseViva

Elektronska šolska knjiga je spletna platforma, ki učiteljem omogoča vnos glavnih podatkov o učnem napredku svojih učencev. Je tudi koristen pripomoček v odnosu šola-družina. Pravzaprav lahko starši dostopajo do registra in si ogledajo vse informacije v zvezi z otrokovim učnim uspehom. Preko elektronskega vpisnika jih lahko kontaktira tudi šola sama za morebitne razgovore. Poleg tega ima elektronski vpisnik številne prednosti tudi za dijake, ki lahko z dostopom do vpisnika vidijo vse dodeljene naloge in morebitna sporočila s šole ter možnost vpogleda v svoj uspeh prepisan v spletni vpisnik.

Za dostop do storitve se lahko povežete na spodnjo povezavo.

Klikni tukaj