Razredni sveti

V širši zasedbi ga sestavljajo vsi profesorji razreda, dva izvoljena predstavnika dijakov in dva izvoljena predstavnika staršev. Razrednemu svetu predseduje ravnateljica ali njen pooblaščenec iz vrst profesorjev, članov razrednega sveta.
Tajniške posle opravlja eden od profesorjev, članov razrednega sveta. Določi ga ravnateljica ali njen pooblaščenec. Razredni svet se obnavlja vsako leto ter profesorskemu zboru posreduje predloge v zvezi z vzgojno in izobraževalno dejavnostjo ter eksperimentiranjem, načrtovanjem dodatnih in podpornih dejavnosti. Razredni svet pospešuje odnose med profesorji, starši in dijaki. Razredni svet v ožji zasedbi sestavljajo samo razredni profesorji in ravnateljica. 
Razrednemu svetu v ožji sestavi je pridržano odločanje o didaktičnem načrtu ter ocenjevanje dijakov. O oceni iz vedenja odloča razredni svet v ožji sestavi na podlagi:

  • sodelovanja v šolski skupnosti v smislu 3. člena Statuta dijakinj in dijakov,
  • morebitnih vpisov v dnevnik, neopravicenih odsotnosti, (ne) spoštovanja pravilnika in hišnega reda, morebitnih disciplinskih ukrepov.

Razredni svet sklepa tudi o morebitni do največ 15-dnevni izključitvi zaradi posebno hudih prekrškov posameznega dijaka.