Triletni vzgojno-izobraževalni načrt

Licej

Triletni načrt izobraževalne ponudbe (PTOF) je temeljni dokument o kulturni identiteti vzgojno-izobraževalnih ustanov ter pojasnjuje kurikularno, obšolsko, vzgojno-izobraževalno in organizacijsko načrtovanje, ki ga posamezne šole sprejmejo v okviru svoje avtonomije. Načrt je skladen s splošnimi in izobraževalnimi cilji različnih vrst in smeri študija ter odraža potrebe kulturnega, družbenega in gospodarskega konteksta krajevne stvarnosti, ob upoštevanju teritorialnega načrtovanja ponudbe usposabljanja.

Priloge

TVIP 2022-25 splet_1.pdf