Obiski verskih skupnosti Trsta

Vsako leto nekaj razredov obišče verske skupnosti v Trstu.