Interaktivne table

S sredstvi Evropske unije v okviru Nacionalnega načrta za oživitev in odpornost (PNRR) je gimnazija med drugim kupila 17 novih interaktivnih tabel s pripadajočimi računalniki za srednješolske učilnice, novo pohištvo in nove instrumente za kemijo. in fizikalni laboratoriji.

Načrt je razdeljen na šest misij, ki so: digitalizacija, inovacije, konkurenčnost, kultura in turizem; zelena revolucija in ekološki prehod; infrastrukture za trajnostno mobilnost; izobraževanje in raziskovanje; vključenost in kohezija; zdravje.