Sodelavci ravnatelja šole

Glede na to, da je položaj podravnatelja ali podravnatelja od leta 2012 (zakon 7. avgusta 2012, št. 135) in predvsem po t. i. zakonu o dobrih šolah št. 107 z dne 13. 7. 2015 ne obstaja več, lahko ravnatelj uporablja pomočnike (do 10 % celotnega števila učiteljev v šoli), na katere prenese nekatere funkcije, ne pa institucionalnih pristojnosti ali zakonskih odgovornosti.

Sodelavci ravnatelja šole ne morejo prevzemati odgovornosti za vodenje delavcev šole ali administrativne odgovornosti. Po pooblastilu ravnatelja šole lahko opravljajo določene naloge, kot so na primer priprava šolskega koledarja, dnevno nadomeščanje odsotnih učiteljev, priprava okrožnice, ki jo podpiše ravnatelj šole, priprava izpitnega koledarja, organiziranje šolskega urnika. usposabljanje ali kurikularne dejavnosti, organiziranje srečanj, organiziranje raznih pobud itd. V primeru odsotnosti ravnatelja šole, vedno na podlagi izrecnega pooblastila, poskrbijo tudi za podpisovanje nujnih pisem po telefonskem dogovoru z ravnateljem šole in za obvladovanje morebitnega izrednega stanja v šoli.

V šolskem letu 2023/24 bodo naloge pomočnikov ravnatelja opravljali:

Na šoli pa je seveda še veliko drugih sodelavcev, ki kot že vrsto let prevzemajo različne druge naloge in organizacijo pobud ter dejavnosti, ki prispevajo k nemotenemu delovanju naše šolske skupnosti.

Sodelavci ravnatelja bodo v primeru odsotnosti ali zasedenosti ravnatelja poskrbeli za sestavo zapisnikov sej fakultete in vpisovanje dovoljenj za predčasni odhod oziroma zamudo v študentsko knjižico.