Pomočniki ravnateljice

Z ozirom na dejstvo, da vloga vikarja, podravnatelja ali namestnika ravnatelja od leta 2012 (zakon št. 135 z dne 7. 8. 2012 ) oziroma še posebno po t.i. »zakonu o dobri šoli« št. 107 z dne 13.7.2015 ne obstaja več, se ravnatelj/ica lahko poslužuje pomočnikov (do 10 % skupnega števila profesorjev na šoli), na katere prenese nekatere zadolžitve, vendar ne institucionalne pristojnosti ali pravne odgovornosti.

Pomočniki ne morejo prevzeti vodstvene odgovornosti do šolskega osebja ali upravne odgovornosti. Na podlagi pooblastila ravnatelja oz. ravnateljice lahko opravljajo nekatere zadolžitve, kot so, na primer, priprava šolskega urnika, dnevno nadomeščanje odsotnih profesorjev, priprava okrožnice, ki jo podpiše ravnateljica, izdelava urnika za izpite, organiziranje izpopolnjevanja ali kurikularne dejavnosti, organiziranje srečanj, raznih pobud ipd. V primeru odsotnosti ravnateljice, vedno na osnovi izrecnega pooblastila, poskrbijo tudi za podpisovanje nujnih dopisov po predhodnem telefonskem dogovoru z ravnateljico in za upravljanje morebitnega izrednega stanja na šoli.

V šolskem letu 2023/24 bodo opravljali vlogo pomočnikov ravnateljice:

Na šoli je seveda še veliko drugih sodelavk in sodelavcev, ki so, kot že vrsto let doslej, sprejeli razne druge zadolžitve in organizacijo pobud ter dejavnosti, ki prispevajo k uspešnemu delovanju naše šolske skupnosti.

Pomočniki bodo skrbeli za pisanje zapisnikov sej profesorskega zbora in podpisovali dovoljenja za predčasne odhode oziroma kasnejše prihode v dijaški knjižici v primeru odsotnosti ali zasedenosti ravnateljice.