Državno tekmovanje s področja geografije - Geografska olimpijada 2022/2023

V soboto, 1. aprila 2023, se je po več letih ponovno v živo odvijalo slovensko državno
tekmovanje iz znanja geografije, tokrat na Škofijski gimnaziji v Vipavi. Tekmovanja so se
udeležili tekmovalci dveh stopenj: osnovnošolci in srednješolci, skupaj jih je bilo kar 258,
spremljalo pa jih je 150 mentorjev. Nagrada za najboljše štiri srednješolske geografe
Slovenije je sodelovanje na geografski olimpijadi, ki se bo poleti odvijala v daljni Indoneziji.

Letošnje geografsko tekmovanje je bilo posvečeno problematiki voda. Poleg preverjanja
teoretičnega znanja na dano temo so se morali tekmovalci preizkusiti še v uporabi
kartografskega gradiva in se znajti v pokrajini, se v njej orientirati ter jo znati ovrednotiti.

Licej Franceta Prešerna je kot edina zamejska šola tokrat prvič v živo sodeloval na državni
stopnji tekmovanja, za kar smo na uvodni slavnostni prireditvi prejeli prav poseben
pozdrav s strani koordinatorja tekmovanja iz državnega Zavoda za šolstvo.

Na državno raven tekmovanja so se iz naše šole uvrstili najboljši štirje dijaki na šolski ravni
tekmovanja in sicer Johana Tul iz 2. klasičnega liceja, Martina Cavotta in Eva Čuk iz 3.
znanstvenega liceja alfa ter Nik Čepin iz 3. liceja uporabnih znanosti. Pomerili so se z
dijaki slovenskih šol, ki imajo v učnem načrtu trikrat več ur geografije ter dosegli zelo lep
uspeh, saj sta kar dva naša dijaka, Nik Čepin in Eva Čuk, prejela srebrno državno
priznanje!

Vsem tekmovalcev tako na šolski kot na državni stopnji pohvala za aktivnost pri pripravah
in zavzeto spopadanje z geografskimi izzivi, dobitnikoma priznanj pa iskrene čestitke za
odličen uspeh!

Mentorica: Suzana Kreft Biasoli