E-portfolio (daljša digitalna verzija) oziroma dijaški kurikulum (krajša papirnata verzija) je dokument, ki predstavlja celoten profil dijaka oziroma dijakinje in vsebuje podatke o izobraževalni poti, pridobljenih spričevalih in obšolskih dejavnostih, ki jih je izvajal/a v preteklih letih. Od šolskega leta 2020/2021 je Dijaški kurikulum priložen diplomi, pridobljeni ob koncu druge stopnje izobraževanja. 

 

Na podlagi modela, sprejetega z ministrsko uredbo n. 88/2020, djaški kurikulum je sestavljen iz treh delov:

 

1.  Izobraževanje in usposabljanje: vsebuje vse informacije v zvezi s potekom študija, pridobljeno kvalifikacijo, vse druge pridobljene kvalifikacije in druge izkušnje, pridobljene v formalnem kontekstu.

2.    Certifikati: označuje jezikovne, IT ali druge certifikate.

3.    Obšolske dejavnosti: zadevajo obšolske dejavnosti, ki se izvajajo, na primer, na poklicnem, športnem, glasbenem, kulturnem in umetniškem področju, aktivnem državljanstvu in prostovoljstvu.

 

Dijaški kurikulum oziroma E-portfolio je torej pomembno orodje za dijake in za šolo. Z zbiranjem vseh informacij v zvezi z izvedenimi šolskimi in obšolskimi dejavnostmi dokumentira opravljene poti usposabljanja; poleg tega lahko nudi veljavno podporo pri usmerjanju v terciarno izobraževanje in usposabljanje ter v svet dela. 

 

Kurikulum predstavlja tudi koristen pripomoček za predstavitev kandidatov izpitni komisiji in za izvedbo kolokvija za zaključni državni izpit druge stopnje izobraževanja.

 

INFORMACIJE ZA DIJAKINJE IN DIJAKE

 

Od 9. 5. 2024 dalje lahko dijakinje in dijaki, ki obiskujejo višje srednje šole, predvsem tisti, ki obiskujejo zaključni letnik, vnašajo podatke o izvedenih obšolskih dejavnostih in pridobljenih potrdilih izven šole.

 

Za dijakinje in dijake, ki se pripravljajo na državni izpit, mora ta aktivnost potekati pred fazo potrditve kurikuluma oziroma E-portfolia, da izpitnim komisijam omogočijo dostop do dijaškega kurikuluma z vsemi že izpolnjenimi sklopi in ovrednotenje njegove vsebino med kolokvijem.

 

Za dodatne informacije v zvezi s tem vabimo dijakinje in dijake, da si ogledajo stran, posvečeno E-portfoliu in Curriculum dello Studente na platformi Unica.

Priloge

Unica_Guida-per-studenti_V.4.0.pdf

Allegato B Infografica CV Studenti Frequentanti.pdf

Capolavoro.pdf

94167-REG-1715257613332-MIM_Unica_Nota Operativa Curriculum dello Studente-signed.pdf