Tečaj o trajnostnem razvoju

Naši dijaki tretjega letnika so sodelovali pri predmetu trajnostni razvoj, ki je vključen v projekt PNRR. Tečaj je potekal na Univerzi v Trstu v treh različnih dneh. Pri pouku so analizirali tudi socialne strukture naše družbe.  

Utrinki iz tečaja o trajnostnem razvoju
Trajnostni razvoj-sviluppo sostenibile Trajnostni razvoj-sviluppo sostenibile Trajnostni razvoj-sviluppo sostenibile Trajnostni razvoj-sviluppo sostenibile