Fotografski in likovni natečaj Naša Zemlja

Na likovnem in fotografskem natečaju, ki ga je razpisalo društvo Naša Zemlja, so trije naši dijaki pod mentorstvom prof. Jasne Merkù prejeli zlato priznanje: Mila Lucerna iz 3. razreda liceja uporabnih znanosti, Aljaž Race in Luca Rupena iz 5. razreda liceja uporabnih znanosti. Nagrajeni dijaki so se udeležili slovesnega nagrajevanja v spremstvu pomočnika ravnateljice prof. Daniela Doza. 

11. junija jih je v Veliki dvorani Državnega sveta sprejel podpredsednik Matjaž Švagan skupaj s predsednico društva Naša Zemlja gospo Ano Vehar. Vsak dijak je opisal svoj izdelek in spregovoril o pomenu vode.