Tekmovanje iz geografije

V soboto, 6. aprila 2024, je na Gimnaziji Škofja Loka potekalo državno tekmovanje iz znanja geografije na temo GEOGRAFIJA ZAVAROVANIH OBMOČIJ.
Po registraciji in prevzemu malice se je dogodek začel s slavnostno prireditvijo, na kateri so tekmovalci slišali spodbudne besede s strani predstojnice škofjeloške območne enote Zavoda za šolstvo ter koordinatorke tekmovanja iz državnega Zavoda za šolstvo, ki sta poudarili pomen pridobljenega znanja in izkušenj pred končnim rezultatom.
Prvi del tekmovanja se je za višješolce začel ob 10. uri, ko so se odpravili na terenski del tekmovanja po Škofji Loki, nato pa so nabrano znanje uporabili še pri teoretičnem delu iz obče in regionalne geografije.
Naš licej je na tekmovanju zastopal dijak 4. letnika smeri uporabnih znanosti, Nik Čepin, ki se je uvrstil na visoko 2. mesto v tekmovalni skupini srednjih šol z manj kot 140 ur geografije in tako osvojil zlato priznanje.
Za dosežen rezultat in izredno uspešno zastopanje našega liceja si zasluži iskrene čestitke!