Fotografski natečaj Rotary Club

Tržaški Rotary Club je tudi letos razpisal fotografski natečaj na temo voda v naši deželi. Na nagrajevanju, ki se je vršilo 11. junija na sedežu organizatorja, je prejel dijak iz 3. razreda klasične smeri Pietro Scabar drugo absolutno nagrado, medtem ko je za regijsko območje tržaške prejela prvo nagrado dijakinja 1. razreda znanstvene smeri Veronika Rebec. Posebno priznanje in zahvalo so izrazili mentorici Emiliji Podjavoršek in Jasni Merkù, saj je prav licej Prešeren prispeval največje število fotografij, ki so se odlikovale obenem tudi po kakovosti. Strokovna komisija je izrecno pohvalila visoko kakovostno raven prejetih  fotografij.