Transparentna administracija

Objavljeni osebni podatki so "ponovno uporabni le pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja o ponovni uporabi javnih podatkov (Direktiva Skupnosti 2003/98/ES in zakonodajna uredba 36/2006, ki jo prenaša), v smislu, ki je združljiv s prvotnimi nameni obdelave v skladu s 5. členom, odstavkom 1, črko b) GDPR in drugimi ustreznimi določbami o zadevi"

Documenti

icona documento
Protocollo 1535/2024 del 09/05/2024

Verbale revisori Conto consuntivo 2023

  • 09/05/2024
  • Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile
Ultimo aggiornamento: 09/05/2024 12:12:06