Transparentna administracija

Objavljeni osebni podatki so "ponovno uporabni le pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja o ponovni uporabi javnih podatkov (Direktiva Skupnosti 2003/98/ES in zakonodajna uredba 36/2006, ki jo prenaša), v smislu, ki je združljiv s prvotnimi nameni obdelave v skladu s 5. členom, odstavkom 1, črko b) GDPR in drugimi ustreznimi določbami o zadevi"

Documenti

icona documento
Protocollo 1710/2023 del 19/06/2023

Piano biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024

  • 20/06/2023
  • Programma biennale degli acquisti e delle forniture
Ultimo aggiornamento: 20/06/2023 09:08:04