Transparentna administracija

Objavljeni osebni podatki so "ponovno uporabni le pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja o ponovni uporabi javnih podatkov (Direktiva Skupnosti 2003/98/ES in zakonodajna uredba 36/2006, ki jo prenaša), v smislu, ki je združljiv s prvotnimi nameni obdelave v skladu s 5. členom, odstavkom 1, črko b) GDPR in drugimi ustreznimi določbami o zadevi"

Documenti

icona documento
Protocollo 953/2024 del 21/03/2024

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2024-2026 delle Istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia

  • 21/03/2024
  • Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
Ultimo aggiornamento: 21/03/2024 14:49:09