Transparentna administracija

Objavljeni osebni podatki so "ponovno uporabni le pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja o ponovni uporabi javnih podatkov (Direktiva Skupnosti 2003/98/ES in zakonodajna uredba 36/2006, ki jo prenaša), v smislu, ki je združljiv s prvotnimi nameni obdelave v skladu s 5. členom, odstavkom 1, črko b) GDPR in drugimi ustreznimi določbami o zadevi"

Documenti

icona documento
Protocollo 1032/2023 del 14/04/2023

AVVISO di pubblicazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2023-2025 delle Istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia.

  • 14/04/2023
  • Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
icona documento
Protocollo 3406/2022 del 29/12/2022

AVVISO di consultazione pubblica dell’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2023-2025.

  • 29/12/2022
  • Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
icona documento
Protocollo 2527/2022 del 07/10/2022

CONTROLLI sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione

  • 10/10/2022
  • Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Ultimo aggiornamento: 14/04/2023 10:01:55