Transparentna administracija

Objavljeni osebni podatki so "ponovno uporabni le pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja o ponovni uporabi javnih podatkov (Direktiva Skupnosti 2003/98/ES in zakonodajna uredba 36/2006, ki jo prenaša), v smislu, ki je združljiv s prvotnimi nameni obdelave v skladu s 5. členom, odstavkom 1, črko b) GDPR in drugimi ustreznimi določbami o zadevi"

Documenti

icona documento
Protocollo 1973/2023 del 12/07/2023

Indice di tempestività dei pagamenti

 • 12/07/2023
 • Indicatore di tempestività dei pagamenti
icona documento
Protocollo 71/2022 del 15/01/2022

Programma annuale 2022

 • 30/06/2023
 • Bilancio preventivo e consuntivo
icona documento
Protocollo 1037/2023 del 14/04/2023

Predisposizione Conto consuntivo 2022

 • 30/06/2023
 • Bilancio preventivo e consuntivo
icona documento
Protocollo 195/2023 del 26/01/2023

Contrattazione integrativa di istituto definitiva 2022/2023

 • 30/06/2023
 • Contrattazione integrativa
icona documento
Protocollo 860/2022 del 08/04/2022

Contratto di prestazione occasionale di mediazione linguistica di lingua ucraina

 • 30/06/2023
 • Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
icona documento
Protocollo 1830/2023 del 30/06/2023

Registro accessi civici generalizzati anno 2022

 • 30/06/2023
 • Accesso civico
icona documento
Protocollo 1809/2023 del 29/06/2023

Delibera consiglio Istituto - Approvazione Piano biennale acquisti 2023/2024

 • 29/06/2023
 • Atti generali
icona documento
Protocollo 1710/2023 del 19/06/2023

Piano biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024

 • 20/06/2023
 • Programma biennale degli acquisti e delle forniture
icona documento
Protocollo 1709/2023 del 19/06/2023

Determina PBA

 • 20/06/2023
 • Bandi di gara e contratti
icona documento
Protocollo 1674/2023 del 14/06/2023

Avviso unico interno Class

 • 14/06/2023
 • Bandi di gara e contratti