Transparentna administracija

Objavljeni osebni podatki so "ponovno uporabni le pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja o ponovni uporabi javnih podatkov (Direktiva Skupnosti 2003/98/ES in zakonodajna uredba 36/2006, ki jo prenaša), v smislu, ki je združljiv s prvotnimi nameni obdelave v skladu s 5. členom, odstavkom 1, črko b) GDPR in drugimi ustreznimi določbami o zadevi"

Documenti

icona documento
Protocollo 824/2024 del 14/03/2024

Accesso civico e generalizzato agli atti amministrativi

 • 14/03/2024
 • Dati ulteriori
icona documento
Protocollo 693/2024 del 01/03/2024

Attività sindacale: comunicazione sciopero

 • 01/03/2024
 • Atti amministrativi generali
icona documento
Protocollo 647/2024 del 28/02/2024

CUP FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRASIYIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M.66/2023)

 • 28/02/2024
 • Atti amministrativi generali
icona documento
Protocollo 549/2024 del 21/02/2024

Attività sindacale: comunicazione sciopero

 • 21/02/2024
 • Riferimenti normativi su organizzazione e attività
icona documento
Protocollo 318/2024 del 01/02/2024

Adempimenti ANAC-AGID-IPA

 • 01/02/2024
 • Riferimenti normativi su organizzazione e attività
icona documento
Protocollo 310/2024 del 01/02/2024

Sanzioni Disciplinari

 • 01/02/2024
 • Atti generali
icona documento
Protocollo 38/2024 del 08/01/2024

Avviso per Incarico di reclutamento interno/esterno docenti di lingua tedesca per la Realizzazione di interventi a valere per l’anno scolastico 2023-2024 finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruzione – incremento delle ore di docenza di lingua tedesca a supporto di iniziative progettuali di potenziamento linguistico sul territorio regionale. CUP H94C23000360002

 • 08/01/2024
 • Atti amministrativi generali
icona documento
Protocollo 4077/2023 del 28/12/2023

Finanziamenti dello Stato

 • 28/12/2023
 • Riferimenti normativi su organizzazione e attività
icona documento
Protocollo 4010/2023 del 20/12/2023

Viaggi di istruzione e visite guidate

 • 21/12/2023
 • Atti amministrativi generali
icona documento
Protocollo 3851/2023 del 06/12/2023

Comunicazione sciopero 7.12.2023

 • 06/12/2023
 • Riferimenti normativi su organizzazione e attività