Znanstveni licej

Znanstveni licej povezuje znanstveno in humanistično kulturo, spoznavne in ustvarjalne sposobnosti ter omogoča pridobivanje znanja in metod, ki so značilne za matematiko, fiziko in naravoslovje. Dijaki se spopadajo z novimi izzivi in ob velikih mislecih odkrivajo vsestranski razvoj človeštva.

Zakaj na znanstveni licej?

  • Te zanimajo matematika, fizika, naravoslovje, obenem pa so ti všeč literarni predmeti, zgodovina in risanje? Te zanima spoznati, kako so učenjaki v različnih zgodovinskih obdobjih razmišljali o temeljnih življenjskih vprašanjih in si nanje odgovarjali? V tem primeru je znanstveni licej tvoja najboljša izbira.

Pridobil si boš

Izobrazbo

temeljito in široko znanstveno in humanistično izobrazbo;

Sposobnost

sposobnost znanstvenega kritičnega razmišljanja;

Poznavanje

poznavanje velikih odkritij človeštva;

Spretnost

spretnost za učinkovito teoretsko poglabljanje;

Razmišljanje

osnovne logičnega razmišljanja in klasične kulture z učenjem latinščine;

Zmožnost

zmožnost učinkovite obravnave problemov so pomoč matematike.

Pouk bogatijo še:

Stiki

stiki z najpomembnejšimi znanstvenimi ustanovami v Trstu in okolici;

Projekti

projekti iz matematike,  fizike in kemije v okviru načrta “ Znanstvene diplome” v sodelovanju z univerzo v Trstu;

Znanstvena predavanja

znanstvena predavanja iz podobnih tematik v sodelovanju s Centrom za gensko inženirstvo in biotehnologije (ICGEB)  ter šolo SISSA;

Metodologija

modularni pouk znanstvenih predmetov z metodologijo CLIL;

Tekmovanja

redna tekmovanja na znanstvenem in humanističnem področju. 

Predmetnik za znanstveni licej

I.II.III.IV.V.
Slovenščina44444
Italijanščina44444
Latinščina33333
Angleščina33333
Zgodovina - Zemljepis33
Zgodovina222
Filozofija333
Matematika*55444
Fizika22333
Naravoslovje**22333
Risanje - Zgodovina umetnosti22222
Telesna vzgoja22222
Verouk/ Alternativne dejavnosti11111
Tedensko3131343434

* matematika z informatiko v bieniju

** biologija, kemija, vede o zemlji