VSEDRŽAVNA NOČ KLASIČNEGA LICEJA 2022

Spoštovani!
Letošnja izvedba Vsedržavne noči klasičnega liceja bo lahko spet zaživela v šolskih prostorih dne 6. maja 2022 ob 18.00. Zaradi izjemnih razmer, ki še terjajo veliko pozornosti od nas vseh, pa bo število prisotnih omejeno. Zaradi tega Vas vljudno prosimo, da se najavite s pomočjo tega formularja. Pred vstopom v šolsko poslopje bomo merili temperaturo in kontrolirali t.i. green pass, dodeljena mesta pa bodo oštevilčena.

Obvezna je uporaba vsaj kirurške maske. Šolska vrata bodo odprta ob 18. uri in ob 20.30.
Program bo pester in bo obsegal tudi razne delavnice. Iz organizacijskih razlogov Vas prosimo, da izrazite svoje zanimanje za sodelovanje na delavnicah, (ker je število mest omejeno) in eventualni kasnejši prihod. Najlepša hvala in nasvidenje 6. maja ob 18. uri na klasičnem oddelku liceja F. Prešerna!

 

S p o r e d / P R O G R A M M AOb / Alle 18.00 vstop v šolo / entrata a scuola

 

Ob 18.30 / Alle 18.30  v Veliki dvorani / nell’Aula Magna

 

Ogled uradnega videoposnetka sočasno z ostalimi klasičnimi liceji v Italiji/Video ufficiale

della NNLC

 

Pozdrav g. ravnateljice / Saluto della Preside

 

Pozdrav maturantk / Saluto delle maturande (Bereta / leggono Martina, Alessandra)Od / Dalle 19.00 do / alle 20.30 D E L A V N I C E / L A B O R A T O R I

 

Kaligrafija / Calligrafia (Emilija Podjavoršek)

 

Grška kuhinja /  La cucina greca (Sara Superina)

 

Mozaiki / L’arte del mosaico (Emilija Podjavoršek)

 

Moj daimon in jaz / Il mio daimon (fotografska razstava / mostra fotografica)Ob / Alle 20.45 v Veliki dvorani / nell’Aula Magna

 

Pogovor z dr. Nino Pahor / Dialogo con la dott.ssa Nina Pahor (Lara, Blaž)

 

Glasbeni intermezzo / Intermezzo musicale (Maja)

Igra / Rappresentazione: Antična križarjenja / Le crociere nell’antichità

 

Umetniško Branje / Lettura interpretativa : Lettera al Vettori (N. Machiavelli);

glasbena spremljava  / accompagnamento musicale (Johana)

 

Glasbeni intermezzo / Intermezzo musicale (Afroditi, Nikolaos)

 

Zaključno branje / Brano conclusivo: Nonos iz Panopolisa / Nonno di Panopoli: Dionisiaka (v grščini, slovenščini in italijanščini / in greco, sloveno e italiano) (berejo / leggono Alice, Gaja, Martina, Romina)