Vpisovanje v višje letnike

Do 28. januarja 2022 je treba urediti vpise za naslednje šolsko leto. Izpolniti je treba vpisno polo in plačati navedene zneske.

LETNI PRISPEVEK ZA DELOVANJE (za vse razrede)

Šolske pristojbine znašajo 70,00 evrov letno in jih plačamo preko Pago PA.

Omenjeni prispevki so namenjeni kritju stroškov za dijaške knjižice, šolske zvezke in druge potrebščine, dodatno zavarovanje dijakov, za fotokopiranje didaktičnega gradiva in posodabljanje opreme računalniškega, jezikovnega ter znanstvenih laboratorijev. Kljub vztrajnemu prizadevanju za pridobivanje dodatnih finančnih sredstev naš licej namreč že več let ne prejema nobenih dodatnih fondov s strani ministrstva za šolstvo oziroma krajevnih javnih uprav za prenovo opreme laboratorijev.
Znesek, ki ga vsak dijak plača za šolske pristojbine, lahko starši oziroma skrbniki odbijejo v davčni prijavi v smislu 13. člena zakona št. 40/2007 s predstavitvijo potrdila o plačilu, na katerem navedejo ime in priimek dijaka, razred in kot razlog plačila:
»CONTRIBUTO VOLONTARIO FINALIZZATO ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ED. SCOLASTICA E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA«
ŠOLSKE TAKSE (za vpis v 4. in 5. razred):
Dijaki tretjih razredov morajo plačati šolsko takso, ki znaša 21,17 evrov, dijaki četrtih razredov pa šolsko takso v višini 15,13 evrov. Obe šolski taksi morajo dijaki plačati na poštni tekoči račun št. 1016 – naslovnik tekočega računa Agenzia delle Entrate.
Načini plačila so navedeni v okrožnici.
Tuji državljani so oproščeni plačevanja šolskih taks. Plačila šolskih taks so oproščeni tudi dijaki, ki dosežejo vsaj srednjo oceno osem pri zaključnem ocenjevanju in imajo iz vedenja vsaj oceno osem.
 
POTRDILO, KI PRIČA O PLAČILU PRISTOJBIN IN ŠOLSKE TAKSE, MORAJO DIJAKI/STARŠI POSREDOVATI TAJNIŠTVU NA EMAIL NASLOV: tsps010006@preseren.edu.it.