Vpisovanje v šolsko leto 2021/2022

Tajništvo na šoli vam je na razpolago za navodila in pomoč.