Vpisovanje v šolsko leto 2021/2022
do 25. januarja 2021

Tajništvo na šoli vam je na razpolago za navodila in pomoč.