Vpisovanje v prve razrede

Vpisovanje v prve razrede

Vpisovanje v prve razrede za šolsko leto 2022/23 bo potekalo v digitalni obliki tudi za šole s slovenskim učnim jezikom v Furlaniji Julijski krajini. Vpisovanje bo možno od 8. ure dne 4. januarja 2022 do 20. ure dne 28. januarja 2022

Potrebna je predhodna registracija na spletnem mestu www.istruzione.it/iscrizionionline/ . Izjema so lastniki poverilnic SPID (Sistema pubblico di Identità Digitale), katerim ni potrebna predhodna registracija.

NAVODILA ZA UPORABNIKE, TOREJ STARŠE/ZAKONITE SKRBNIKE:
1. FAZA REGISTRACIJE (razen lastnikov poverilnic SPID)
 • a. Starši morate razpolagati z osebnim elektronskim naslovom (e-mail) in davčno številko;
 • b. Pri sebi morate imeti veljavni dokument (osebno izkaznico ali potni list oziroma vozniško dovoljenje);
 • c. Povežite se s spletno stranjo (https://www.istruzione.it/iscrizionionline/)
 • d. Kliknite na REGISTRATI;
 • e.Po želji lahko izberete jezik v katerem boste nadaljevali z registracijo (italijanščina ali slovenščina);
 • f. Slediti enostavnim navodilom;
 • g. Vpišete in potrdite osebne podatke;
 • h. Treba je nato slediti enostavnim navodilom;
 • i. Vpisati in potrditi osebne podatke;
2. FAZA REGISTRACIJE
 • a. Na osebni elektronski naslov (ki ste ga predhodno vpisali) boste prejeli prvo sporočilo s katerim boste potrdili registracijo s klikom na spletno – web povezavo;
 • b. Izmislite si vaše GESLO (PASSWORD), ki ga boste vpisali na spletno stran. POZOR! Omenjenega gesla ne boste prejeli na elektronski naslov in zaradi tega si ga skrbno nekam zapišite in shranite;
 •  
3. FAZA REGISTRACIJE

Sledi drugo elektronsko sporočilo, preko katerega boste prejeli UPORABNIŠKO IME (NOME UTENTE), s katerim boste lahko vnaprej vstopali v program.

4. FAZA VPISOVANJA:

Vpisovanje je možno preko strani https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ in tudi preko ministrske spletne strani MIUR – Scuola in chiaro, kjer pa je potrebno zapisati ime šole;TSPS010006;

Pri vpisovanju je potrebno imeti pri sebi:

 • – MEHANOGRAFSKO KODO (CODICE MECCANOGRAFICO) izbrane šole (in po možnosti mehanografsko kodo nižje srednje šole, ki jo otrok obiskuje). Omenjena koda za licej Prešeren je TSPS010006
 • – Davčno številko otroka (v primeru ne-italijanskega državljanstva je možna začasna davčna številka (»codice provvisorio«)
 • – Na spletni strani je tudi povezava do strani SCUOLA IN CHIARO, tam so na razpolago podatki o izbrani šoli.

Tajništvo na šoli vam je na razpolago za navodila in pomoč

Telefon: 040568482

MEHANOGRAFSKE KODE NIŽJIH SREDNJIH ŠOL s slovenskim učnim jezikom:

TSMM81601L I.CANKAR SV. JAKOB – Istituto Comprensivo con lingua d’insegnamento slovena SAN GIACOMO di TRIESTE

TSMM81701C SV. CIRIL IN METOD SV. IVAN IN KATINARA – Istituto Comprensivo con lingua d’insegnamento slovena “VLADIMIR BARTOL” di TRIESTE

TSMM818018 S. KOSOVEL – F. LEVSTIK OPČINE IN PROSEK – Istituto Comprensivo con lingua d’insegnamento slovena OPICINA -OPČINE di TRIESTE

TSMM819014 I.GRUDEN NABREŽINA – Istituto Comprensivo con lingua d’insegnamento slovena AURISINA – NABREŽINA di DUINO-AURISINA

TSMM03300A S. GREGORČIČ DOLINA – Istituto Comprensivo con lingua d’insegnamento slovena DOLINA di SAN DORLIGO DELLA VALLE –DOLINA

GOMM81201D I. TRINKO GORICA – Istituto Comprensivo con lingua d’insegnamento slovena di GORIZIA

GOMM81101N DOBERDOB – Istituto Comprensivo con lingua d’insegnamento slovena di DOBERDÒ DEL LAGO

MEHANOGRAFSKA KODA LICEJA F. PREŠERNA:

TSPS010006 PREŠEREN – Liceo con lingua d’insegnamento slovena “FRANCE PREŠEREN” di TRIESTE

OPOZORILO: PODATKI MINISTRSKEGA SPLETNEGA ISKALNIKA “LA SCUOLA IN CHIARO” NE JEMLJEJO V POŠTEV SPECIFIKE ŠOL S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V ITALIJI IN RASTOČE ŠTEVILO NAŠIH MATURANTOV, KI NADALJUJEJO ŠTUDIJ V SLOVENIJI IN DRUGIH DRŽAVAH PO SVETU. LICEJ JE ŽE VEČKRAT POSEGEL V PRISTOJNIH URADIH IN SKUŠAL DOSEČI PRILAGODITEV PODATKOV, A BREZ USPEHA.

LETNI PRISPEVEK ZA DELOVANJE (za vse razrede)​

Šolske pristojbine znašajo 70,00 evrov letno in jih plačamo preko Pago PA.

 
Omenjeni prispevki so namenjeni kritju stroškov za dijaške knjižice, šolske zvezke in druge potrebščine, dodatno zavarovanje dijakov, za fotokopiranje didaktičnega gradiva in posodabljanje opreme računalniškega, jezikovnega ter znanstvenih laboratorijev. Kljub vztrajnemu prizadevanju za pridobivanje dodatnih finančnih sredstev naš licej namreč že več let ne prejema nobenih dodatnih fondov s strani ministrstva za šolstvo oziroma krajevnih javnih uprav za prenovo opreme laboratorijev.
Znesek, ki ga vsak dijak plača za šolske pristojbine, lahko starši oziroma skrbniki odbijejo v davčni prijavi v smislu 13. člena zakona št. 40/2007 s predstavitvijo potrdila o plačilu, na katerem navedejo ime in priimek dijaka, razred in kot razlog plačila:
»CONTRIBUTO VOLONTARIO FINALIZZATO ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ED. SCOLASTICA E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA«