Tehnično in pomožno osebje

Tehnična sodelavca

Tehnik za informatiko

Tehnik za laboratorij kemije in fizike

Cernich Mitja

Poljšak Igor

Šolski sodelavci

Cok Fabio

Dedukić Senada

Meucci Gerta

Zadnik Gabriella