Organizacijska shema

Cosa fa

Organizacijska shema – organigram

ZBIRKA oz. DEJAVNOST VARUH / ODGOVORNI
Naravoslovna zbirka prof. Irene Pecchiar
Kemijski pripomočki tehnik Igor Poljšak, predmetni profesorji
Fizikalna zbirka prof. Daniel Doz
Risalniška zbirka prof. Jasna Merkù
Multimedijski laboratorij (v 4. nad.) tehnik Marco Donda
Angleške knjige prof. Elena Braini
Nemške knjige prof. Vera Kukanja
Profesorska knjižnica (UČILNICA)
Dijaška knjižnica (slov. in ital.) prof. Alenka Štoka, prof. Maruška Gustin
Podporna knjižnica prof. Alenka Štoka, prof. Maruška Gustin
Fotokopiranje šol. sod. Gabriella Zadnik
Vzdrževanje računalnikov tehnik Marco Donda
Telovadno orodje prof. Miloš Tul
Psiholog na šoli in na daljavo prof. Daria Betocchi
Dejavnosti proti zasvojenosti prof. Alenka Štoka, prof. Daniel Doz
Učne težave (disleksija, diskalkulija ipd.) prof. Daniel Doz, prof. Jadranka Svetina
Referent proti vrstniškemu in spletnemu nasilju prof. Daniel Doz
Program sprejemanja prvošolcev prof. Jana Veljak
Mentorji za poskusna leta prof. Alenka Štoka, prof. Walter Auber
Postopki za doseganje prečnih kompetenc in usmerjanje prof. Irene Pecchiar in razredniki
Stiki s slov. gledališči prof. Manica Maver
Stiki z ita. gledališči prof. Erika Fornazaric, prof. Lara Posega
Okoljska vzgoja prof. Irene Pecchiar
Zdravstvena vzgoja prof. Miloš Tul
Referenta COVID prof. Miloš Tul in prof. Marko Kalc
Urejanje interaktivnega dela šolske spletne strani – Instagram prof. Mateja Počkaj
Digitalni animator prof. Tjaš Leghissa
Računalniki tehnik Marco Donda, prof. Erica Zago
Stalni urnik prof. Daniel Doz, prof. Jadranka Svetina, prof. Erica Zago
Začasni urnik in spremembe prof. Daniel Doz, prof. Jadranka Svetina, prof. Erica Zago
Organizacija poučnih ekskurzij, izmenjav, obiskov koordinatorji posameznih pobud v sodelovanju s tajništvom (ga. Marinka Semolič)
Sestava projektov za dodatna financiranja posamezni profesorji, vodja uprave, tehnik za informatiko
Pobude za znanstveno izobraževanje (ciljna skupina)  prof. Jadranka Svetina, prof. Irene Pecchiar
Dobro počutje na šoli prof. Alenka Štoka, prof. Daria Betocchi
Preverjanje INVALSI prof. Jadranka Svetina
Projekt Slovenščina v okviru Dež. zakona 26/2007 profesorji koordinatorji in tajništvo
Sestava seznama pobud in dejavnosti v šl. 2022/23 prof. Valentina Korošec
Državljanska vzgoja prof. Veronica Brecelj in profesorji koordinatorji po razredih
Promocija (ciljna skupina) prof. Elena Braini in prof. Lara posega
Skupina za promocijo profesorji Walter Auber, Daniel Doz, Sara Superina, Mateja Počkaj, Lara Posega, Jadranka Svetina, Elena Braini, Valentina Korošec, Daria Betocchi, Maruška Gustin, Erica Zago, Danilo Venanzi, Tadej Pahor
KOMISIJA ČLANI
Sindikalno predstavništvo prof. Maila Ozbič, prof. Lara Posega, prof. Alja Stergonšek
Volilna Komisija pom. tajnik Marjan Škerlavaj, prof. Neva Zaghet, prof. Vesna Danieli, dijak/inja
Komisija za službeno ocenjevanje prof. Sara Superina, prof. Lidia Rupel, prof. Neva Zaghet, ravnateljica
Odbor za vrednotenje osebja prof. Sara Superina, prof. Lidia Rupel, prof. Walter Auber, ravn. Primož Strani, predstavnik dijakov in staršev, ravnateljica
Jamstveni svet prof. Igor Čok, prof. Vesna Danieli
VARNOST NA DELOVNEM MESTU
Protipožarna služba upr. sod. Marjan Škerlavaj, tecnico Igor Poljšak, prof. Igor Čok
tel. obv.: Igor Poljšak in ravnateljica
Prva pomoč pom. tajnik Marjan Škerlavaj, šol. sod.Gabriella Zadnik, prof. Marko Kalc in Miloš Tul
Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu tehnik Igor Poljšak
Koordinator izrednega stanja ravnateljica, ravn. sodelavci
Evakuacija prof. Miloš Tul in Marko Kalc
Odg. za varnost in preventivo zunanji sodelavec inž. Franco Coretti
Odg. zdravnica dr. Gabriella Radman (Confartigianato)
Odg za varstvo zasebnosti odv. Stefano Corsini
Referent v okviru zakona o prepovedi kajenja tehničarka Arianna Zocchi

Organizzazione e contatti

Contatti