Status športnika

Tudi v šolskem letu 2020/2021 bo naša šola k pristopila projektu “Studenti-atleti di alto livello”, po M.O. z dne 10 aprila 2018, št.279. To bo dalo možnost dijakom naše šole, ki se ukvarjajo z vrhunskim športom, da prosijo in posledično, v primeru odobritve s strani namenske komisije, koristijo status športnika v tekočem šolskem letu 2020-2021.

Status športnika daje dijakinjam oziroma dijakom (v nadaljevanju športnikom) možnost, da so ob uradnih tekmovanjih in treningih upravičeno odsotni pri pouku. Poleg tega bo za te dijake razredni svet pripravil osebni učni načrt. V tem dokumentu bo po navodilih zgoraj omenjene ministrske okrožnice specificirano, kako naj potekajo učenje ob predvidenih odsotnostih (uporaba specifičnih e-platform, e pošta, skype pogovorov, ipd…), preverjanja znanja ter ostale pedagoško-didaktične naloge.

Dijaki-nje športniki, kandidati za status športnika, bodo morali do ponedeljka 23. novembra 2020 javiti profesorjema športne vzgoje (prof. Milošu Tulu ali prof. Marku Kalcu) svojo kandidaturo ter do 03. decembra 2020 oddati potrdilo o svojem športnem udejstvovanju (glej prilogo).

Potrdila bo pregledala posebej oblikovana komisija, nakar bodo upravičenci vpisani v vsedržavno platformo dijakov športnikov.

Status športnika pripada dijakom športnikom, ki spadajo v te kategorije:

Državni reprezentanti, tako članskih kot mladinskih vrst (potrdilo izda Državna športna zveza)

Športniki, ki so kandidati za zimske ali letne Olimpijske in Paraolimpijske igre  (potrdilo izda dotična športna zveza)

Športniki, ki jih državne športne zveze imajo na kandidatni listi potencialnih reprezentantov (atleta dinteresse nazionale (potrdilo izda dotična športna zveza)

Športniki individualnih športov, ki zasedajo prvih 36. mest v državi v starostni kategoriji v katero spada dijak (atletika, gimnastika, plavanje, smučanje, kolesarstvo, šah…) (potrdilo izda dotična športna zveza)

Poklicni športniki, po zakonu 91/1981, ki nastopajo v sledečih državnih prvenstvih :

  • Nogomet: A,B,C liga, Primavera, C.N. Sperimentale U18 A in B Liga; U17,U16,U15 A,B,C liga; 
  • Košarka: moška A liga, (potrdilo izda dotična športna zveza ali zbor ligašev)

Nepoklicni športniki disciplin, ki nastopajo v državnih ligah A, A1, A2 in B liga, vključno s prvenstvi Eccellenza enakovrednimi z A ligo.:

Ženski nogomet: A in B liga, državna prvenstva Primavera, U17 in U15

Odbojkarji-ce: A1, A2, A3, B in C liga za moške ter A1, A2, B1, B2 in C liga za dekleta.

Mladinske kategorije: športniki, ki so v zadnji veljavni sezoni nastopili v mladinskih kategorijah na državnem finalu

Košarka: A2 in B moška liga, A1 in A2 ženska liga;

Moška prvenstva: Ecellenza U20, U18, U16, U15, Elite U20, U18, U16, U15 (za dežele, v katerih ni kategorije Ecellenza).

Ženska prvenstva: Elite U20, U18, U16, (velja za dežele, kjer ta prvenstva potekajo).

Rugby: A liga in Ecellenza

Vaterpolo: A1 in A2 liga

(potrdilo izda dotična športna zveza ali zbor ligašev)

 

Notranjo komisijo sestavljajo g.ravnateljica in oba profesorja telesne in športne vzgoje.

Notranjo komisijo sestavljajo oba profesorja telesne in športne vzgoje ter ravnateljica.