Splošni akti in pravilnik

Zakonski viri


http://www.normattiva.it/ricerca/avanzata/aggiornamenti

Splošna upravna določila


Pravilnik o šolskem redu


Pravilnik o objavljanju dokumentov na spletni oglasni deski


Statut dijakov in dijakinj


Sporazum o vzgojni soodgovornosti


Pravilnik o uporabi spletnega dnevnika


Listina šolskih storitev


Pravilnik za izbiro in imenovanje zunanjih sodelavcev

Pravilnik uporabe šolskega laboratorija informatike v času Covid-19

Pravilnik o videonadzoru


Videonadzor 1


Videonadzor 2


Videonadzor 3


Videonadzor 4

Pravilnik o ravnanju javnih uslužbencev


Codice di comportamento DEF

Zakonodajni odlok št 75 z dne 25.5.2017 uvaja  spremembe in dopolnila Enotnemu besedilu (T.U.) št. 165/2001. Novosti med drugim zadevajo zastaralne roke za uvedbo in vodenje disciplinskega postopka, pristojnost ravnateljev za izvrševanje sankcij do desetdnevne suspenzije oz. odstranitve od delovnega mesta in obveščanje Inšpektorata za jasne uslužbence.


Disciplinski pravilnik

Odredba za nadoknadenje


Nadoknadenje – odredba