Psiholog

Psiholog dr. Iztok Spetič je na razpolago za individualne pogovore z dijaki.

Zainteresirane starše prosimo, da podpišejo sledeče obvestilo o varstvu osebnih podatkov (Informativa trattamento dei dati personali).

Izjavo morata praviloma podpisati oba starša.