Zgodovina šole

La storia della scuola

Licej Franceta Prešerna je državna višja srednja šola s slovenskim učnim jezikom v Trstu v Italiji.