Organizacijska shema

Organizacijska shema – organigram

ZBIRKA oz. DEJAVNOSTVARUH / ODGOVORNI
Naravoslovna zbirkaprof. Irene Pecchiar
Kemijski pripomočkitehnik Igor Poljšak, predmetni profesorji
Fizikalna zbirkaprof. Daniel Doz
Risalniška zbirkaprof. Jasna Merkù
Multimedijski laboratorij (v 4. nad.)tehnik Marco Donda
Angleške knjigeprof. Elena Braini
Nemške knjigeprof. Vera Kukanja
Profesorska knjižnica(UČILNICA)
Dijaška knjižnica (slov. in ital.)prof. Alenka Štoka, prof. Maruška Gustin
Podporna knjižnicaprof. Alenka Štoka, prof. Maruška Gustin
Fotokopiranješol. sod. Gabriella Zadnik
Vzdrževanje računalnikovtehnik Marco Donda
Telovadno orodjeprof. Miloš Tul
Psiholog na šoli in na daljavoprof. Daria Betocchi
Dejavnosti proti zasvojenostiprof. Alenka Štoka, prof. Daniel Doz
Učne težave (disleksija, diskalkulija ipd.)prof. Daniel Doz, prof. Jadranka Svetina
Referent proti vrstniškemu in spletnemu nasiljuprof. Daniel Doz
Program sprejemanja prvošolcevprof. Jana Veljak
Mentorji za poskusna letaprof. Alenka Štoka, prof. Walter Auber
Postopki za doseganje prečnih kompetenc in usmerjanjeprof. Irene Pecchiar in razredniki
Stiki s slov. gledališčiprof. Manica Maver
Stiki z ita. gledališčiprof. Erika Fornazaric, prof. Lara Posega
Okoljska vzgojaprof. Irene Pecchiar
Zdravstvena vzgojaprof. Miloš Tul
Referenta COVIDprof. Miloš Tul in prof. Marko Kalc
Urejanje interaktivnega dela šolske spletne strani – Instagramprof. Mateja Počkaj
Digitalni animatorprof. Tjaš Leghissa
Računalnikitehnik Marco Donda, prof. Erica Zago
Stalni urnikprof. Daniel Doz, prof. Jadranka Svetina, prof. Erica Zago
Začasni urnik in spremembeprof. Daniel Doz, prof. Jadranka Svetina, prof. Erica Zago
Organizacija poučnih ekskurzij, izmenjav, obiskovkoordinatorji posameznih pobud v sodelovanju s tajništvom (ga. Marinka Semolič)
Sestava projektov za dodatna financiranjaposamezni profesorji, vodja uprave, tehnik za informatiko
Pobude za znanstveno izobraževanje (ciljna skupina) prof. Jadranka Svetina, prof. Irene Pecchiar
Dobro počutje na šoliprof. Alenka Štoka, prof. Daria Betocchi
Preverjanje INVALSIprof. Jadranka Svetina
Projekt Slovenščina v okviru Dež. zakona 26/2007profesorji koordinatorji in tajništvo
Sestava seznama pobud in dejavnosti v šl. 2022/23prof. Valentina Korošec
Državljanska vzgojaprof. Veronica Brecelj in profesorji koordinatorji po razredih
Promocija (ciljna skupina)prof. Elena Braini in prof. Lara posega
Skupina za promocijoprofesorji Walter Auber, Daniel Doz, Sara Superina, Mateja Počkaj, Lara Posega, Jadranka Svetina, Elena Braini, Valentina Korošec, Daria Betocchi, Maruška Gustin, Erica Zago, Danilo Venanzi, Tadej Pahor
KOMISIJAČLANI
Sindikalno predstavništvoprof. Maila Ozbič, prof. Lara Posega, prof. Alja Stergonšek
Volilna Komisijapom. tajnik Marjan Škerlavaj, prof. Neva Zaghet, prof. Vesna Danieli, dijak/inja
Komisija za službeno ocenjevanjeprof. Sara Superina, prof. Lidia Rupel, prof. Neva Zaghet, ravnateljica
Odbor za vrednotenje osebjaprof. Sara Superina, prof. Lidia Rupel, prof. Walter Auber, ravn. Primož Strani, predstavnik dijakov in staršev, ravnateljica
Jamstveni svetprof. Igor Čok, prof. Vesna Danieli
VARNOST NA DELOVNEM MESTU
Protipožarna službaupr. sod. Marjan Škerlavaj, tecnico Igor Poljšak, prof. Igor Čok
tel. obv.: Igor Poljšak in ravnateljica
Prva pomočpom. tajnik Marjan Škerlavaj, šol. sod.Gabriella Zadnik, prof. Marko Kalc in Miloš Tul
Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delutehnik Igor Poljšak
Koordinator izrednega stanjaravnateljica, ravn. sodelavci
Evakuacijaprof. Miloš Tul in Marko Kalc
Odg. za varnost in preventivozunanji sodelavec inž. Franco Coretti
Odg. zdravnicadr. Gabriella Radman (Confartigianato)
Odg za varstvo zasebnostiodv. Stefano Corsini
Referent v okviru zakona o prepovedi kajenjatehničarka Arianna Zocchi