Ultima modifica: 18 aprila 2019
Državni Znanstveni Licej Franceta Prešerna > Projekti > Zunanje preverjanje znanja angleščine

Zunanje preverjanje znanja angleščine

V sredo, 10 aprila, je od 10. do 12.ure dvaindvajset kandidatov licejev Franceta Prešerna in Antona Martina Slomška pisalo naloge izpitov TRINITY ISE II in ISEIII na B2 oz. C1 nivoju. Od 15. do 17. aprila so se ti kandidati preizkusili še v slušnem razumevanju in ustnem sporočanju.

Znanstveni licej Franceta Prešerna, ki je od šolskega leta 2001/2002 ena od referenčnih šol za izpite Trinity College London  v Italiji, se je letos povezal v mrežo z Državnim tehničnim zavodom Žige Zoisa in s Humanističnim in družbeno-ekonomskim licejem Antona Martina Slomška in koordiniral pisne in ustne izpite Trinity za kandidate vseh treh tržaških šol.

Dvajset kandidatov tehničnega zavoda Žige Zoisa se je v torek, 16. aprila, spopadlo s Trinity GESE izpiti in preverjalo slušno razumevanje in ustno sporočanje  na B2 in C1 nivoju.

Letos je na Liceju Franceta Prešerna opravljalo preverjanje znanja angleščine rekordno število štiriinštirideset kandidatov.

Na Liceju že od leta 2001 pripravljajo dijake in dijakinje na zunanja preverjanja znanja iz angleščine, nemščine in ruščine, saj so zunanji certifikati dokazilo o jezikovnem znanju v skladu z evropskimi standardi in so zanesljiva spričevala, ki jih dijaki in dijakinje lahko uveljavljajo tako v okviru lastnega šolskega sistema (kredit) kot v zunanjem delovnem oz. študijskem okolju.