Ultima modifica: 26 januarja 2019
Državni Znanstveni Licej Franceta Prešerna > Obvestila > Vsedržavna noč klasičnega liceja 2019

Vsedržavna noč klasičnega liceja 2019


VSEDRŽAVNA NOČ KLASIČNEGA LICEJA
11. januarja 2019

S p o r e d

Ob 18.00 v veliki dvorani
Ogled uradnega videa sočasno z ostalimi klasičnimi liceji v Italiji
Pozdrav ravnateljice
Branje pozdrava prof. Rocca Schembra
Glasbeni intermezzo
Branje spisov zmagovalcev na vsedržavnem natečaju
Branje spisa Elie Pelizona, ki je predstavljal našo šolo na natečaju
Glasbeni intermezzo
Prizor iz Rebulovega romana Senčni ples
Perle d’Orlando – niz prizorov iz Ariostovega epa Besneči Roland
Intervju z Erico Sartori. Pogovor vodi prof. Jasna Merkù
Recital slovenskih in angleških pesmi z naslovom „Smo si res tako različni?“
Glasbeni intermezzo
Igra: Trojanski mir

Ob 21.00 O D M O R
(convivium v profesorski knjižnici in v učilnici 5. jezikovnega liceja)

Od 21.30 do 22.30 DELAVNICE v učilnicah v 4. in v 3. nadstropju (vsaka delavnica se izvaja dvakrat: ob 21.30 in 22.00)

4. nadstropje
GRŠKI PLESI (vodi Anastasia Kouveli)
ELEKTRON (vodi prof. D. Doz)
KLASIKI INTERVJUVAJO KLASIKE (vodi prof. Jasna Simčič)

3. nadstropje
SREDNJEVEŠKA KUHINJA (vodi prof. B. Zlobec)
KAHOOT (vodi prof. S. Superina)
NON SOLUM VERBA VOLANT (papirnata letala) (vodi prof. J. Merkù, gost F. Vecchiet)

Ob 23.00 v veliki dvorani
Glasbeni intermezzo
Branje helenistične Tožbe zavrnjene ljubezni (Fragmentum Grenfellianum)

———————————————————————–

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO
11 GENNAIO 2019

PROGRAMMA

Alle 18.00 nell’Aula Magna
Proiezione del video ufficiale della manifestazione nazionale
Saluto di benvenuto della Dirigente Scolastica, prof.ssa Loredana Guštin
Messaggio di saluto del prof. Rocco Schembra
Intermezzo musicale
Lettura dei brani vincitori del Concorso di scrittura creativa associato alla manifestazione
Lettura del brano di Elia Pelizon che ha rappresentato il nostro Liceo al Concorso
Intermezzo musicale
Drammatizzazione di un passo tratto dal romanzo Senčni ples di Alojz Rebula
Perle d’Orlando – scene in libertà tratte dall’Orlando furioso di L. Ariosto
Intervista a Erica Sartori. Conduce la prof. Jasna Merkù
Recital di poesie in lingua slovena e inglese “Smo si res tako različni? / C’è veramente tanta differenza tra di noi?”
Intermezzo musicale
Rappresentazione teatrale “La pace di Troia”

Alle 21.00 P A U S A
(convivium nella Biblioteca e nella classe 5a del liceo linguistico)

Dalle 21.30 alle 22.30: Laboratori nelle aule del 4° e del 3° piano (ogni laboratorio verrà ripetuto due volte: alle 21.30 e alle 22.00)

4° piano
BALLI GRECI (Anastasia Kouveli)
ELEKTRON (prof. D. Doz)
STUDENTI DI OGGI E DI IERI A CONFRONTO (prof. ssa J. Simčič)

3° piano
LA CUCINA MEDIEVALE (prof.ssa B. Zlobec)
KAHOOT (gioco interattivo) (prof.ssa S. Superina)
NON SOLUM VERBA VOLANT (aereoplanini di carta) (prof.ssa J. Merkù, ospite F. Vecchiet)

Alle 23.00 nell’Aula Magna
Brano musicale
Lettura espressiva del brano finale dell’evento nazionale “Il lamento dell’esclusa” (Fragmentum Grenfellianum)