Ultima modifica: 8 januarja 2020
Državni Znanstveni Licej Franceta Prešerna > VPISOVANJE V PRVE RAZREDE ZA ŠOLSKO LETO 2020/21 – ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21

VPISOVANJE V PRVE RAZREDE ZA ŠOLSKO LETO 2020/21 – ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21


Delavnice za dijake nižjih srednjih šol

Vpisovanje v prve razrede za šolsko leto 2020/21 bo potekalo v digitalni obliki tudi za šole s slovenskim učnim jezikom v Furlaniji Julijski krajini.

Vpisovanje bo možno od 8. ure dne 7. januarja 2020 do 20. ure dne 31. januarja 2020.


Dalle 8.00 del 7 gennaio 2020 alle 20.00 del 31 gennaio 2020 sono aperte le iscrizioni alle classi prime delle scuole secondarie di secondo grado tramite la pagina dedicata del sito del MIUR.


Treba se je predhodno registrirati na spletnem mestu http://www.iscrizioni.istruzione.it od 27. decembra 2019 dalje.


Per effettuare la registrazione occorre avere le credenziali di accesso al servizio. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 si può accedere alla registrazione per ottenere le credenziali di accesso al servizio, sempre tramite la pagina dedicata del sito del MIUR.


NAVODILA ZA UPORABNIKE, TOREJ STARŠE:

 1. FAZA REGISTRACIJE
 • starši morajo razpolagati z osebnim elektronskim naslovom(e-mail)in davčno številko;
 • morajo imeti pri sebi veljavni dokument(osebno izkaznicoali potni list oziroma vozniško dovoljenje);
 • treba se je povezati s spletno stranjo(www.iscrizioni.istruzione.it).
 • klikniti na REGISTRATI;
 • po želji izbrati jezik (italijanščina ali slovenščina);
 • treba je nato slediti enostavnim navodilom;
 • vpisati in potrditi osebne podatke;

2. na osebni elektronski naslov boste prejeli prvo sporočilo;

 • treba je potrditi registracijo, s klikom na spletno –web povezavo;
 • treba si je nato izmislili GESLO1(PASSWORD), jo vpisati na spletno stran, to geslo ne boste prejeli preko elektronske pošte in si ga je treba torej zapisati in shraniti;

3. sledi drugo elektronsko sporočilo, preko katerega prejmete UPORABNIŠKO IME (NOME UTENTE), s katerim boste lahko vnaprej vstopali v program;

4. FAZA VPISOVANJA:

 • vpisovanje je možno preko strani www.iscrizioni.istruzione.it in tudi preko ministrske spletne strani MIUR -Scuola in chiaro (treba je seveda zapisati ime šole);
 • pri vpisu je treba imeti pri sebi:

MEHANOGRAFSKO KODO (CODICE MECCANOGRAFICO) izbrane šole (in po možnosti mehanografsko kodo nižje srednje šole, ki jo otrok obiskuje). Omenjena koda za licej Prešeren je TSPS010006;

davčno številko otroka (v primeru ne-italijanskega državljanstva je možna začasna davčna številka (»codice provvisorio«);

 • na spletni strani je tudi povezava do strani SCUOLA IN CHIARO, tam so na razpolago podatki o izbrani šoli.

Tajništvo na šoli vam je na razpolago za navodila in pomoč (tel. 040 568482).


MEHANOGRAFSKE KODE NIŽJIH SREDNJIH ŠOL s slovenskim učnim jezikom:

TSMM81601L I.CANKAR SV. JAKOB – Istituto Comprensivo con lingua d’insegnamento slovena SAN GIACOMO di TRIESTE

TSMM81701C SV. CIRIL IN METOD SV. IVAN IN KATINARA – Istituto Comprensivo con lingua d’insegnamento slovena “VLADIMIR BARTOL” di TRIESTE

TSMM818018 S. KOSOVEL – F. LEVSTIK OPČINE IN PROSEK – Istituto Comprensivo con lingua d’insegnamento slovena OPICINA -OPČINE di TRIESTE

TSMM819014 I.GRUDEN NABREŽINA – Istituto Comprensivo con lingua d’insegnamento slovena AURISINA – NABREŽINA di DUINO-AURISINA

TSMM03300A S. GREGORČIČ DOLINA – Istituto Comprensivo con lingua d’insegnamento slovena DOLINA di SAN DORLIGO DELLA VALLE –DOLINA

 GOMM81201D I. TRINKO GORICA – Istituto Comprensivo con lingua d’insegnamento slovena di GORIZIA

GOMM81101N DOBERDOB – Istituto Comprensivo con lingua d’insegnamento slovena di DOBERDÒ DEL LAGO

MEHANOGRAFSKA KODA LICEJA F. PREŠERNA:

TSPS010006 PREŠEREN – Liceo con lingua d’insegnamento slovena “FRANCE PREŠEREN” di TRIESTE


INFORMAZIONI GENERALI

I genitori che incontrano difficoltà all’atto delle iscrizioni o desiderano chiarimenti possono rivolgersi telefonicamente, negli orari d’ufficio, al personale della segreteria del liceo (tel. 040 568482); è possibile anche fissare un appuntamento per effettuare l’inserimento dell’iscrizione con l’assistenza della segreteria.

La procedura d’iscrizione prevede che il genitore conosca ed indichi sia il codice ministeriale sia della scuola secondaria di I grado di provenienza, che quella del nostro liceo (TSPS010006). Si tratta di informazioni che comunque si possono trovare con il motore di ricerca “La scuola in chiaro”, accessibile dal sito del MIUR.

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.

Il codice meccanografico del Liceo scientifico “France Prešeren” è TSPS010006.

OPOZORILO: PODATKI MINISTRSKEGA SPLETNEGA ISKALNIKA “LA SCUOLA IN CHIARO” NE JEMLJEJO V POŠTEV SPECIFIKE ŠOL S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V ITALIJI IN RASTOČE ŠTEVILO NAŠIH MATURANTOV, KI NADALJUJEJO ŠTUDIJ V SLOVENIJI IN DRUGIH DRŽAVAH PO SVETU. LICEJ JE ŽE VEČKRAT POSEGEL V PRISTOJNIH URADIH IN SKUŠAL DOSEČI PRILAGODITEV PODATKOV, A BREZ USPEHA.

AVVISO: I DATI DEL MOTORE DI RICERCA “LA SCUOLA IN CHIARO” NON TENGONO CONTO DELLE SPECIFICITA’ DELLE SCUOLE CON LINGUA D’INSEGNAMENTO SLOVENA IN ITALIA E NON CONTENGONO I DATI RELATIVI AL NUMERO CRESCENTE DI STUDENTI DEL LICEO CHE DOPO L’ESAME DI STATO CONTINUANO GLI STUDI IN UNIVERSITA’ IN SLOVENIA E IN ALTRI PAESI DEL MONDO. ALLO SCOPO DI OTTENERE UNA CORREZIONE DEI DATI E DEI GRAFICI IL LICEO E’ INTERVENUTO PRESSO GLI UFFICI PREPOSTI GIA’ VARIE VOLTE, MA SINORA SENZA SUCCESSO.


DNEVI ODPRTIH VRAT – PREDSTAVITEV LICEJA OPEN DAYS:

V PETEK, 13. DECEMBRA 2019,

S PRIČETKOM OB 18. URI

V NEDELJO, 12. JANUARJA 2020,

S PRIČETKOM OB 10. URI

Na omenjene predstavitve liceja in na Noč klasikov (17. januarja 2020) vabimo vse dijake tretjih razredov nižjih srednjih šol in njihove starše.

Kot že običajno, bomo v novembru in decembru v jutranjih urah na šoli gostili dijake nižjih srednjih šol s profesorji usmerjevalci.

Možni so tudi individualni pogovori in obiski po dogovoru.