Ultima modifica: 6 decembra 2019

Projekti

  PRIPOROČILA ZA ZAJEZITEV OKUŽBE S KORONAVIRUSOM – RACCOMANDAZIONI

  Z ozirom na zaskbljujoče razmere je Državni svet poklicne zbornice psihologov pripravil naslednja priročnika:

  Zunanji sodelavec odgovoren za varnost v dogovoru z odgovornim
  zdravnikom nam je v preteklih dneh poslal dopis z navodili za omejitev
  širjenja nalezljivih viralnih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, ki so
  že objavljena v spletnem dnevniku in na šolski spletni strani.

  Uporabnike, posebno dijakinje, dijake in šolsko osebje, pozivamo naj spoštujejo splošna navodila v nadaljevanju in ki so sicer zapisane tudi v odredbi dežele FJK o zaprtju šol z dne 23.2.2020.

  • Imejte s seboj robčke za enkratno uporabo. (V slučaju potrebe so v
   straniščih na šoli sicer nameščeni podajalniki za papirnate brisače.)
  • Kihnemo ali kašljamo v robček in ga takoj vržemo v smeti (v koš za suhe odpadke in ne med papirnate odpadke).
  • Če čutite, da morate nepričakovano kihati ali kašljati, pokrijte
   usta z notranjo stranjo komolca. Izogibajte se uporabi rok za zaščito
   ust.
  • Če ste kihnili ali kašljali in si usta pokrili z rokami, jih čim prej umijte.
  • Ust in oči se dotikajte samo potem, ko ste skrbno umili roke.
  • Roke si redno umivajmo z milom in vodo.
  • V primeru, ko voda in milo nista dostopna, uporabljamo za
   razkuževanje rok namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v
   razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno
   samo zunanji uporabi.
  • Ne izmenjujemo si steklenic, hrane ali česar koli, kar bi lahko pripomoglo k stiku s slino.
  • Ostanite doma in obrnite se na svojega zdravnika v primeru težav s dihali (kašelj) ali vročine.

  Navodila za umivanje rok in higieno kašlja smo razobesili po vseh šolskih hodnikih.

  Kar se tiče pouka v telovadnici, naj dijaki upoštevajo pravila, ki so izobešena v slačilnicah in v telovadnici.

  Redno bomo skrbeli za zračenje učilnic in drugih šolskih prostorov.

  Tajništvo bo v pričakovanju drugih navodil odprto za zunanje stranke
  po predhodnem dogovoru. Za notranje uporabnike bo tajništvo odprto celo
  jutro. V tajništvo vstopi posamično le ena stranka.

  Vsi se načeloma izogibamo masivnemu zbiranju (pred avtomati, na
  hodnikih, pred tajništvom itd.) in se držimo pravila, da imajo dostop do
  razrednega računalnika samo profesorji.

  Obveščamo vse uporabnike, da bo neučno osebje ob koncu pouka poskrbelo za razkuževanje delovnih površin in slačilnic. 

  Do 15. marca 2020 so ukinjene vse poučne ekskurzije oziroma katerikoli didaktični obiski.

  V skladu z DPMS z dne 25.2.2020 bodo dijaki z opravičili za
  bolezensko odsotnost preko pet dni do 15. marca 2020 morali poleg
  opravičila za izostanek obvezno prinesti zdravniško potrdilo.

  REGOLE COMPORTAMENTALI PER GLI ALLIEVI

  1.       ogni allievo deve avere con sé i fazzoletti usa e getta,

  2.       starnutire o tossire in un fazzoletto e
  gettarlo immediatamente nel cassonetto,

  3.       se si avverte la necessità di starnutire
  o tossire in modo improvviso proteggere la bocca con l’incavo del braccio,
  evitare di usare le mani per proteggersi.

  4.       se si è starnutito o tossito nelle mani,
  lavarle quanto prima.

  5.       evitare di portarsi le mani alla bocca o
  agli occhi se non dopo averle lavate con cura,

  6.       non scambiare le bottiglie, alimenti o
  niente che possa favorire un contatto di saliva,

  7.       restare a casa e contattare il medico di
  base in caso di sintomi respiratori (tosse) o febbre.

  Le regole comportamentali valgono anche per il personale e le altre persone a scuola.


  Nacionalni institut za javno zdravje R Slovenije je poskrbel za sledeče nasvete za preprečitev okužbe. Nasveti so zapisani v slovenščini in so splošno veljavni v vseh evropskih državah.

  Ministrstvo za zdravje je objavilo sledeča priporočila:
  nadaljuj…

  VAŽNO OBVESTILO ZA MATURANTE: Vpis v visokošolske študije – NOVI termin – 9.4.2020

  Pedagoška svetovalka Andreja Duhovnik Antoni sporoča vsem maturantom, ki bi se želeli vpisati v nadaljnji študij v R Sloveniji, da je rok za oddajo prve prijave zamaknjen na 9. april 2020.

  nadaljuj…

  Upravno-organizacijsko delo na daljavo

  Kljub prekinitvi didaktičnih dejavnosti moramo seveda še vedno spoštovati nekatere upravno-finančne zapadlosti in biti v oporo profesorjem, dijakom in družinam v novem in zahtevnem izzivu, ki ga predstavlja izobraževanje na daljavo.


  nadaljuj…

  Virtualna učilnica GoogleClassroom (Walter Auber)

  Dobrodošli. Ker bo prekinitev redne σχολή trajala več časa kot smo predvidevali, je primerno, da organiziramo alternativno obliko pouka. Poskusimo z classroom.google.com. Prosim vse dijake, da se vpišejo v virtualno učilnico s posredovano kodo. Virtualna učilnica omogoča virtualno sodelovanje in druženje ter organizirano in koordinirano delo.

  V priponki si lahko
  ogledate posnetek z navodili uporabe novega pripomočka.

  Prosim, da takoj po
  vpisu in prvem vstopu objavite vaš prvi prispevek (post), ki bo
  videm meni in vsem sošolcem razreda, tako da preverimp, če vse
  deluje kot predvideno.

  Prosim še, da po
  telefonu ali elektronski pošti obvestite sošolce, ki bi morda ne
  dobili sporočila in kode za vpis v virtualno učilnico ali ki imajo
  težave z vstopom.

  https://www.youtube.com/watch?v=8xF2EI7m_XQ&feature=youtu.be

  nadaljuj…

  Maturanti 5.b Nel pensier mi fingo … l’infinito (Walter Auber)

  auberwalter@gmail.com

  Pozdravljam vse maturante 5.b razreda. Nekaj rednega dela za vas. Pošiljam vam simulacijo druge pisne naloge pseudo državnega izpita in zbirko vaj. Svetujem, da najprej rešite vse vaje in nato posvetite tri zaporedne ure simulaciji. Če po vsaj petih urah dela imate kak dvom, mi lahko pišete.

  Dobro delo.

  nadaljuj…

V preteklih letih smo poleg rednega pouka izvedli še kar nekaj dodatnih pobud in dejavnosti.

Kar nekaj informacije o projektih v preteklih letih dobite tukaj.