Ultima modifica: 19 marca 2020
Državni Znanstveni Licej Franceta Prešerna > Projekti > PRIPOROČILA ZA ZAJEZITEV OKUŽBE S KORONAVIRUSOM – RACCOMANDAZIONI

PRIPOROČILA ZA ZAJEZITEV OKUŽBE S KORONAVIRUSOM – RACCOMANDAZIONI

Z ozirom na zaskbljujoče razmere je Državni svet poklicne zbornice psihologov pripravil naslednja priročnika:

Zunanji sodelavec odgovoren za varnost v dogovoru z odgovornim zdravnikom nam je v preteklih dneh poslal dopis z navodili za omejitev širjenja nalezljivih viralnih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, ki so že objavljena v spletnem dnevniku in na šolski spletni strani.

Uporabnike, posebno dijakinje, dijake in šolsko osebje, pozivamo naj spoštujejo splošna navodila v nadaljevanju in ki so sicer zapisane tudi v odredbi dežele FJK o zaprtju šol z dne 23.2.2020.

  • Imejte s seboj robčke za enkratno uporabo. (V slučaju potrebe so v straniščih na šoli sicer nameščeni podajalniki za papirnate brisače.)
  • Kihnemo ali kašljamo v robček in ga takoj vržemo v smeti (v koš za suhe odpadke in ne med papirnate odpadke).
  • Če čutite, da morate nepričakovano kihati ali kašljati, pokrijte usta z notranjo stranjo komolca. Izogibajte se uporabi rok za zaščito ust.
  • Če ste kihnili ali kašljali in si usta pokrili z rokami, jih čim prej umijte.
  • Ust in oči se dotikajte samo potem, ko ste skrbno umili roke.
  • Roke si redno umivajmo z milom in vodo.
  • V primeru, ko voda in milo nista dostopna, uporabljamo za razkuževanje rok namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi.
  • Ne izmenjujemo si steklenic, hrane ali česar koli, kar bi lahko pripomoglo k stiku s slino.
  • Ostanite doma in obrnite se na svojega zdravnika v primeru težav s dihali (kašelj) ali vročine.

Navodila za umivanje rok in higieno kašlja smo razobesili po vseh šolskih hodnikih.

Kar se tiče pouka v telovadnici, naj dijaki upoštevajo pravila, ki so izobešena v slačilnicah in v telovadnici.

Redno bomo skrbeli za zračenje učilnic in drugih šolskih prostorov.

Tajništvo bo v pričakovanju drugih navodil odprto za zunanje stranke po predhodnem dogovoru. Za notranje uporabnike bo tajništvo odprto celo jutro. V tajništvo vstopi posamično le ena stranka.

Vsi se načeloma izogibamo masivnemu zbiranju (pred avtomati, na hodnikih, pred tajništvom itd.) in se držimo pravila, da imajo dostop do razrednega računalnika samo profesorji.

Obveščamo vse uporabnike, da bo neučno osebje ob koncu pouka poskrbelo za razkuževanje delovnih površin in slačilnic. 

Do 15. marca 2020 so ukinjene vse poučne ekskurzije oziroma katerikoli didaktični obiski.

V skladu z DPMS z dne 25.2.2020 bodo dijaki z opravičili za bolezensko odsotnost preko pet dni do 15. marca 2020 morali poleg opravičila za izostanek obvezno prinesti zdravniško potrdilo.

REGOLE COMPORTAMENTALI PER GLI ALLIEVI

1.       ogni allievo deve avere con sé i fazzoletti usa e getta,

2.       starnutire o tossire in un fazzoletto e gettarlo immediatamente nel cassonetto,

3.       se si avverte la necessità di starnutire o tossire in modo improvviso proteggere la bocca con l’incavo del braccio, evitare di usare le mani per proteggersi.

4.       se si è starnutito o tossito nelle mani, lavarle quanto prima.

5.       evitare di portarsi le mani alla bocca o agli occhi se non dopo averle lavate con cura,

6.       non scambiare le bottiglie, alimenti o niente che possa favorire un contatto di saliva,

7.       restare a casa e contattare il medico di base in caso di sintomi respiratori (tosse) o febbre.

Le regole comportamentali valgono anche per il personale e le altre persone a scuola.


Nacionalni institut za javno zdravje R Slovenije je poskrbel za sledeče nasvete za preprečitev okužbe. Nasveti so zapisani v slovenščini in so splošno veljavni v vseh evropskih državah.

Ministrstvo za zdravje je objavilo sledeča priporočila: