Ultima modifica: 23 novembra 2019

OBISK BIOMA

Z obiskom centra BioMa so dijaki 3. razredov Z.L in U.Z. spoznali ekološke in biološke značilnosti obalnega morskega ekosistema, njegove posebnosti in izjemnosti. Obenem so bili seznanjeni tudi z značilnostmi zaščitenega morskega rezervata. Najprej so dobili nekaj bistvenih informacij o ekoloških dejavnikih, ki omogočajo obstoj živih organizmov v različnih predelih obalnega območja od supralitorala vse do najglobljih predelov Tržaškega zaliva. Nato so bili seznanjeni z vsemi pionirskimi, endemičnimi, značilnimi in invazivnimi vrstami, ki tukaj živijo in pripadajo najrazličnejšim taksonomskim skupinam. Posebno pozornost sta vodički posvetili tudi zelo zaskrbljujočemu problemu sodobnega časa in sicer plastičnim odpadkom in mikroplastiki ter vplivom teh na življenje organizmov v morju in na obalah.