Ultima modifica: 5 marca 2020
Državni Znanstveni Licej Franceta Prešerna > Nacionalno preverjanje znanja – Rilevazioni nazionali INVALSI

Nacionalno preverjanje znanja – Rilevazioni nazionali INVALSI

ŠOLSKO LETO 2019/20

Zaradi izjemnih okoliščin je nacionalno preverjanje znanja INVALSI preloženo na kasnejši datum. Obvestilo INVALSI za petošolce:


Dne 3. marca 2020 smo prejeli sledeči dopis s strani zavoda INVALSI, ki napoveduje spremembo koledarja preverjanj za dijakinje in dijake 5. razredov:

Gentile Dirigente,

in seguito al protrarsi della chiusura delle scuole o della sospensione delle attività fino al 7 marzo 2020, si comunica che INVALSI modificherà il calendario dello svolgimento delle prove INVALSI 2020 per l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. Il predetto calendario sarà definito appena possibile in funzione delle nuove disposizioni delle autorità competenti che saranno rese note l’8 marzo 2020.


Le variazioni del calendario di svolgimento delle prove INVALSI 2020 potranno riguardare anche le classi campione (ove presenti) e saranno definite appena possibile, in accordo con gli Uffici scolastici regionali competenti.

Ringrazio per la cortese attenzione e rinnovo a lei e a tutta la sua scuola i più sinceri auguri da parte di INVALSI.

Con i migliori saluti.

Roberto Ricci
Dirigente di ricerca INVALSI
Responsabile area prove nazionali

Podatki raziskave PISA iz leta 2018 prikazujejo rezultate naravoslovnih, matematičnih in bralnih dosežkov več kot pol milijona petnajstletnih dijakinj in dijakov iz 79 držav.POSKUSNE NALOGE IZ SLOVENŠČINE:

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Prove_di_lingua_slovena

DATUMI PREVERJANJ V ŠOLSKEM LETU 2019/20

VIŠJA SREDNJA ŠOLA (CBT)

2. razred višje srednje šole

SLOVENŠČINA      v sredo, 20. maja 2020

MATEMATIKA          v torek, 19. maja 2020

5. razred višje srednje šole

SLOVENŠČINA      v sredo, 18. marca 2020

MATEMATIKA         v torek, 17. marca 2020

ANGLEŠČINA         2. – 31. marca 2020 (1) v torek, 10. marca 2020

(1) datum določijo posamezne šole

Profesorski zbor je na svoji redni seji dne 11. februarja 2020 določil, da bo preverjanje iz angleščine INVALSI za dijakinje in dijake 5. razredov potekalo v torek, 10. marca 2020.

ŠOLSKO LETO 2018/19

Z ozirom na obnovitvena dela v računalniških učilnicah na šoli, ki po nalogu Julijske medobčinske teritorialne unije potekajo v drugi polovici marca in v aprilu 2019, bo nacionalno preverjanje znanja za dijake petih razredov potekalo v dodatnem roku, in sicer 2., 3. in 4. maja 2019.

dopis DŠU z dne 7.3.2019


V proces prevodov in priprave letošnjih testnih pol za nacionalno preverjanje znanja INVALSI je vključen Slovenski raziskovalni inštitut – SLORI, ki tesno sodeluje z Uradom za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu in samim zavodom INVALSI. Testiranje se ne bo bistveno razlikovalo od prejšnjih let, bo pa letošnja izvedba za vse nas »poskusna«, saj se z letošnjim letom uvajajo številne novosti (testiranje maturantov, računalniško reševanje nalog iz slovenščine …).

Z namenom, da učitelje, starše in dijake ustrezno seznani s sistemom nacionalnega preverjanja znanja, je SLORI izdelal dve zgibanki – eno slovensko in eno dvojezično.

zgibanka_slo 

zgibanka_slo_ita


 

 

Ali je preverjanje INVALSI obvezno v 5. letniku?

Odgovor INVALSI: Nota_INVALSI_14251-2018

051_Presentazione_prove_INVALSI_grado_13_2019

INVALSI_2019_Datumi-14830-2018

 


 

GRADIVO V ITALIJANŠČINI

VIR: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home 

[31.08.2018] Lettera della Presidente INVALSI – Avvio delle Rilevazioni Nazionali a.s. 2018 – 2019

Rilevazioni Anno Scolastico 2018/19

Le prove Invalsi secondo l’INVALSI – L’Istituto spiega le ragioni, la natura e l’uso delle prove in un documento sintetico, chiaro pensato per tutto il mondo della scuola e per le famiglie

The INVALSI tests according to INVALSI – INVALSI explains the reasons, the nature and the use of tests in a synthetic, clear document designed for the whole school system and for families

I gradi coinvolti nelle Rilevazioni Nazionali sono:

 • II primaria (prova cartacea):
  • Italiano: 6 maggio 2019
  • Prova di lettura solo per le classi campione6 maggio 2019
  • Matematica: 7 maggio 2019
 • V primaria (prova cartacea):
  • Inglese: 3 maggio 2019
  • Italiano: 6 maggio 2019
  • Matematica: 7 maggio 2019
 • III secondaria di primo grado (prova al computer – CBT): Italiano, Matematica e Inglese:
  • classi NON campione: dall’1 aprile 2019 al 18 aprile 2019
  • classi campione: dal 9 aprile 2019 al 12 aprile 2019
 • II secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT): Italiano, Matematica
  • classi NON campione: dal 6 maggio 2019 al 18 maggio 2019
  • classi campione: dal 7 maggio 2019 al 10 maggio 2019
 • V secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT): Italiano, Matematica e Inglese
  • classi NON campione: dal 4 marzo 2019 al 30 marzo 2019
  • classi campione: dal 12 marzo 2019 al 15 marzo 2019

Anno scolastico 2018-2019

Grado 13 –  ultimo anno scuola secondaria di secondo grado

Grado 10 –  secondo anno scuola secondaria di secondo grado