Ultima modifica: 9 novembra 2019
Državni Znanstveni Licej Franceta Prešerna > Projekti > Intenzivni tečaj za utrjevanje slovenskega jezika

Intenzivni tečaj za utrjevanje slovenskega jezika

Lani je prvič stekel tedenski intenzivni tečaj slovenskega jezika v Ljubljani, ki so se ga udeležili dijaki in dijakinje licejev Franceta Prešerna in Antona M. Slomška v Trstu. Na predlog predmetnih profesorjev si je tečaj vzela k srcu Andreja Duhovnik, višja pedagoška svetovalka za slovenske šole v Italiji in poskrbela, da je tako lani kot letos stroške tečaja v celoti kril Zavod za šolstvo Republike Slovenije, ki ga financira Ministrstvo za šolstvo RS. Intenzivni tečaj slovenskega jezika je strokovno pripravil in izvedel Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje v Ljubljani v okviru Filozofske fakultete.

V ponedeljek, 16. septembra letos, je dijakinje in dijake Humanističnega in družbeno-ekonomskega liceja A.M. Slomšek in Znanstvenega liceja Franceta Prešerna (glavnina jih je prihajala iz 2. razredov)v Ljubljani sprejela dr. Mihaela Knez, ki je pri Centru vodja programa Slovenščina za otroke in mladostnike. V prejšnjem šolskem letu je tudi že prišla tudi predavanje v Trst in profesorjem predstavila jezikovna vprašanja, ki so jih slušatelji obdelovali v tečajnih razredih. Dijakinje in dijaki so tudi letos prenočevali v hostlu na Čopovi ulici, v strogem centru mesta.

Tečaja se je letos udeležilo 38 dijakov in dijakinj, ki so bili razdeljeni v tri skupine. Pouk se je odvijal na Filozofski fakulteti v urniku od 9.00 do 15.30, v popoldanskih in večernih urah pa so si dijaki ogledali mesto Ljubljana ter njeno kulturno in naravno okolje. Po sprehodu po mestnem centru in nabrežju Ljubljanice, so si v naslednjih dneh sledili ogled razstava Ideja. Znanost in tehnologija antične Grčije ter delavnica Matematika ali igra?, obe v Cankarjevem domu, nato še obisk Semeniške knjižnice in stolnice svetega Nikolaja. V večernih urah je bila na vrsti predpremiera socialne drame iz slovenske sodobnosti Sedem dni v Mestnem gledališču Ljubljana. Sprehod na Rožnik in ogled tamkajšnje Cankarjeve spominske sobe pa se je začel v parku Tivoli ob bronastem kipu Borisa Pahorja. Dijaki so se zadnji dan, v petek, 20. septembra 2019, poslovili od Ljubjane še z vzponom na ljubjanski grad.

Izkušnja je bila za dijake in profesorje spremljevalce dragocena. Da bi udeležba na intenzivnem tečaju slovenskega jezika morala postati vsakoletna praksa, je bilo splošno mnenje tudi letošnjih udeležencev: odlično motiviranje za utrjevanje slovenskega jezika ter za ustvarjanje tesnejših vezi s slovenskim kulturnim in družbenim prostorom.

Besedilo uredil

Aleš Doktorič