Ultima modifica: 4 decembra 2019

Pravilnik o šolskem redu

Pravilnik o šolskem redu

V tem pravilniku so navedene podrobnejše dolocbe, ki urejajo uveljavljanje ter izpolnjevanje pravic in dolžnosti vseh komponent šole: dijakov in njihovih staršev, ucnega in neucnega osebja ter ravnateljstva in tajništva. Vsebina pravilnika je v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi (ZO št. 297 z dne 16.4.1994, Uredbo predsednika min. sveta z dne 7.6.1995, OPR št. 275 z dne 8.3.1999 in nadaljnjimi dolocili, z zakonom št. 107/2015), s statutom dijakinj in dijakov (OPR št. 249 z dne 24.6.1998 in OPR št. 235 z dne 21.11.2007) ter s sklepi zbornih organov.

Kazalo                                                                                          

 1. UVOD IN TEMELJNE DOLOČBE        
  • Uvod
  • Temeljne določbe
 2. ZBORNI ORGANI                                                           
  • Razredni svet
  • Zavodski svet
  • Profesorski zbor
 3. DIJAKI
    

  • Pravice dijakov
  • Dolžnosti dijakov
  • Uveljavljanje pravic dijakov, obveznosti šole
  • Dijaško delovanje
   • Razredno dijaško zborovanje
   • Zavodsko dijaško zborovanje
   • Dijaški odbor
   • Pokrajinska dijaška konzulta
   • Dejavnosti oz.prispevki v smislu OPR 567/1996
  • Dijaška knjižica
   • Opis
   • Uporaba
  • Obiskovanje pouka
   • Odsotnosti
   • Predčasni odhod – kasnejši prihod v šolo
  • Hišni red
   • Vedenje
   • Uporaba učilnic
   • Šolska knjižnica
   • Oglasi in sporočila
   • Vzgojni ukrepi
 1. ORGANIZACIJSKO-DIDAKTIČNI KRITERIJI                         
  • Sestava razredov
  • Urniki sprejemanja
  • Varnost
  • Obveščanje dijakov in staršev
  • Pravilnik o poučnih ekskurzijah ter šolskih in obšolskih dejavnostih 16
   • Cilji
   • Organizacijski postopek
    • Kriteriji
    • Število razpoložljivih dni
    • Priprava in izvedba
   • Spremljevalci
   • Disciplinska pravila
   • Kriteriji za povračilo stroškov
 1. STARŠI                 
  • Razredno zborovanje
  • Zavodsko zborovanje
  • Odbor staršev
 2. UČNO IN NEUČNO OSEBJE