Ultima modifica: 21 novembra 2018

JUVENES TRANSLATORES

JUVENES TRANSLATORES

22.novembra 2018, prvič poteka na šoli evropsko tekmovanje iz prevajanja Juvenes translatores. Pet dijakinj iz 4. razreda jezikovnega liceja se danes preizkuša v prevajanju istočasno z drugimi evropskimi dijaki. Prevajajo lahko iz kateregakoli jezika v katerikoli jezik EU.

Tekmovanje Juvenes Translatores dviguje ozaveščenost glede pomena prevajalskega znanja in potrebe po drugačnem videnju prevajanja – kot sredstva posredovanja med jeziki – v okviru učenja jezikov.

Če naj bomo Evropejci res združeni v različnosti, kakor pravi slogan EU, se moramo znati sporazumevati tudi v drugih jezikih.

Per essere “uniti nella diversità” dobbiamo saper comunicare in lingue diverse dalla nostra.

If Europeans are to be ‘united in diversity’we need to be able to understand languages other than our own.

Damit wir Europäer „in Vielfalt geeint“ sein können, müssen wir in der Lage sein, andere Sprachen als nur unsere eigene zu verstehen.